Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26506
Title: Varlık – bilgi ilişkisi bağlamında İsmet Özel düşüncesinin tahlili
Other Titles: Entity-knowledge relationship in the context analysis thought of Ismet Ozel’s
Authors: Küçükalp, Kasım
Yıldız, Büşra Nur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
0000-0002-8248-5747
Keywords: Varlık
Bilgi
Varoluş
Anlam
Değer
Entity
Knowledge
Existence
Meaning
Value
Issue Date: 5-Nov-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, B. (2021). Varlık – bilgi ilişkisi bağlamında İsmet Özel düşüncesinin tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Modern dünyada mekanik bir varlık olarak görülmeye başlayan insan, bilgisinin imkanları dahilinde dünyayı sebep–sonuç paradigma ekseninde değiştirme gücüne muktedir olduğu inancına kapılmıştır. Bu şekilde çözüm odaklı anlayışla, epistemolojik kaygı içerisinde varlığı kendi benine referans ederek zihnini şekillendiren birey, bir yandan da ontolojik zemin üzerinde varlığının mahiyetini anlam kaybına uğratmaktadır. Bu yüzden insan, modern dünyada rasyonel olduğu veya olmadığını benimsemekte güçlük çektiği şeyin ezasıyla yaşamaktadır. Bu boşluğu gidermek, varoluşunu keşfedebilmek için insanın dünya ile olan irtibatını belirlemesi, varlığıyla bağ kurması gerekmektedir. İnsanın varlıkla kurduğu bağı bilgi aracılığıyla ilişkilendiren İsmet Özel, bireyin bilgi yolunda yapılan çalışmalara önem verdiği takdirde varoluşunu keşfedebileceğini ve bu sayede istikamet üzere bir hayat yaşamasını mümkün görmektedir. Toplumun zaman ve mekâna göre değişen ön yargılarına bağlı kalmaksızın varlığının anlamını bilgi aracılığıyla bulan insan, bu sayede Batı düşüncesinin, nihai hedefi olarak bir yandan her şeyin koşulsuz bir nesneleştirilmesini yetkili kılan mekanizmayla bilgiye yaklaşılmasındaki amacı fark edecek bir yandan da anlayış alanı ve bilişsel kavrayış gücünü geliştirecektir.
In the modern world, human, who began to be seen as a mechanical entity believe that able to the power to change the world on the axis of cause-effect paradigm within the possibilities of knowledge. In this way with a solution oriented understanding, the individual who shapes his mind by referencing to existence in epistemological anxiety to himself, on the other hand, loses the meaning of existence on the ontological basis. Therefore human lives with the torment of what has difficulty adopting in the modern world, whether rational or not. In order to appoint one’s self this blank, ought to discover its existence man must determine it contact with the world and connect with its existence. Ismet Ozel, which associates the connection of man with existence through knowledge, sees that the individual can discover existence if he attaches importance to the studies carried out in the way of knowledge and thus possible to live a life in the direction of it. The person who finds the meaning of existence through knowledge, regardless of the prejudices of society that vary as regards to time and place, in this way, Western thought, end goal will realize the purpose of approaching knowledge with the mechanism which authorizes an unconditional objectification of everything, and on the other hand, it will work up the reach of understanding and epistemic perception vitality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26506
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Büşra_Nur_Yıldız.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons