Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2635
Title: Otomatik paletli yük taşıyıcı mekik aracının geliştirilmesi
Other Titles: Developing a shuttle loader with automatic pallet
Authors: Çetin, Sevda Telli
Öçal, Ahmet Emre
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Otomatik depolama
Mekik
Mekik sistemler
Kinematik analiz
Kinetik analiz
Sonlu elemanlar analizi
Automated storage
Shuttle
Shuttle systems
Kinematic analysis
Kinetic analysis
Finite element analysis
Issue Date: 4-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öçal, A. E. (2015). Otomatik paletli yük taşıyıcı mekik aracının geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada yarı otomatik ve otomatik depolama sistemlerinde kullanılan ve ürün paletlerini raf hücrelerine taşıyan mekik sistemleri incelenmiştir. Mekik sistemleri, hem depo rayları üzerinde ileri-geri hareket için yürütme mekanizmasına hem de palet üzerindeki yüklerin kaldırma-indirme işlemleri için kaldırma mekanizmasına sahip olan araçlardır. Yapılan çalışmada, ilk olarak ülkemizde lisanslı olarak üretilen ve güncel olarak kullanılan bir mekik aracının yapısal davranışı incelenmiştir.Bu kapsamda mekik aracının gövdesi için sonlu elemanlar analizi yapılarak yapısal davranış incelenmiş daha sonra ise kaldırma mekanizmasının kinematik, sanki-statik ve kinetik analizleri yapılmıştır. Piyasada üretilip kullanılan mekik araçlarındaki sistem incelendikten sonra çalışma prensibi olan bir motor ile aracın depo raylarındaki kanallar içerisinde ilerlemesi, bir diğer motor ile gerçekleştirilen ve paletli ürünlerin kaldırılmasına alternatif bir sistem geliştirilmiştir. Bu alternatif sistemde tek motorla her iki işlemi yani, mekik aracının kanaldaki ilerlemesi ve paletli ürünlerin kaldırılmasını gerçekleştirecek bir sistem üzerinde çalışılmıştır. Bu yeni sistem için detaylı tasarım, imalat ve test işlemleri de gerçekleştirilmiştir.
In this study, lifting mechanism of shuttle systems -which is used in automated warehouses and takes goods into rack cells-, has been examined. Shuttle systems have lifting mechanism to lift goods(pallets) and also drive mechanisms to move goods(pallets) on special rails into rack cells. First of all structural behavior has been examined. So finite element analysis of shuttle device's carcase and then kinematic, quazi-static and kinetic analysis of lifting mechanism are made here. After examination of a shuttle device which is commonly used, an alternative working solution improved to provide both different propulsions by single motor. Detailed design, production and tests are made in this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2635
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406508.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons