Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3359
Issue DateTitleAuthor(s)
2021The effect of social media on purchase intention: A comparison of Turkish and Afghan social media usersTaşkın, Çağatan; Paiman, Rahima; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.
2021-07-05Tâhirülmevlevî ve mesnevî şerhçiliğiTek, Abdurrezzak; Oğuz, Müberra Nur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.; 0000-0001-9644-0526
2021-06-30Metodolojik yaklaşımın sünnet anlayışına etkisiKahraman, Hüseyin; Elönü, Esma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.; 0000-0002-9313-3683
2021-06-30Ortaya çıkışları, inançları ve Yemen siyasetine etkileri açısından HûsîlerÇelenk, Mehmet; Keklik, Bayram; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-9997-7564
2021-04-05Muhibbî dîvânı (2500 – 3000. gazeller) (bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük)Durmaz, Gülay; Aslan, Aykut; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.; 0000-0002-2534-0226
2021-07-05E-ticaret işletmelerinin kullandıkları kişiselleştirme uygulamalarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkileri: Online müşteriler üzerinde bir araştırmaÖzdemir, Erkan; Kurt, Jale; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.; 0000-0002-8179-8290
2021-07-08Doktor-yöneticilerin yönetsel becerilerinin çalışanların iş tatmini üzerindeki etkileri: Sağlık işletmelerine yönelik bir araştırmaKaymaz, Kurtuluş; Ergüder, Merve Şengül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0002-9339-5253
2021-06-22Mihrî Hâtun, Leylâ Hanım ve Âdile Sultan dîvânlarında tasavvufî müştereklerAkçay, Ali İhsan; Dağcı, Sevil; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.; 0000-0001-6247-5763
2021-07-08Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet dönemi şeyhülislâmlık (1908-1918)Pay, Salih; Kılınç, Kadir; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0003-4815-4124
2021-07-30Finansal okuryazarlık ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin firma performansı arasındaki ilişki: Bursa üzerine alan araştırmasıAlper, Değer; Üngör, Aslıhan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.; 0000-0001-9109-8936
2021-03-14İstanbul'da beklenen mw 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından kurulacak yiyecek tedarik zincirinin ajan tabanlı benzetimle analiziŞenaras, Arzu Eren; Usluer, Furkan Onur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Bilim Dalı.; 0000-0002-3882-0536
2021-07-26Hz. Peygamber (sav) döneminde ekonomik hayatApak, Adem; Gümüştekin, İbrahim Halil; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0003-4529-4164
2021-07-13Osmanlı kuruluş döneminde Bursa’da iz bırakmış önemli bir ilim adamı Molla Yegân ve yegânzâdelerHızlı, Mefail; Deniz, Şeyma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0003-3745-1692
2021-08-09Neyzen Yavuz Akalın özelinde ney icrâ tavrıKanık, Muhammet Zinnur; Üstünkaya, Onur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk Din Musikisi Bilim Dalı.; 0000-0003-4229-6375
2021-06-29Envârü᾿l-Âşıkîn᾿in Pertev Paşa nüshası (264b-396b) (Giriş, ses bilgisi, metin, dizin, tıpkıbasım örnekleri)Şahin, Hatice; Alaçam, Sadık; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.; 0000-0002-5527-1276
2021-06-23Türk sağlık alanı ı̇çı̇n ı̇deal kurumsal mantıklar tı̇polojı̇sı̇ ve kavramsal bı̇r çerçeve gelı̇ştı̇rmeye yönelı̇k nı̇telı̇ksel bı̇r araştırmaMeydan, Bilçin Tak; Eraslan, Ayşegül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0002-0413-2938
2021-07-26Yönetim kurulu özelliklerinin kurumsal yönetim uygulamalarına etkisi: Bist XKURY şirketleri üzerine incelemeArsoy, Aylin Poroy; Güngör, Nur Sena; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Finans Bilim Dalı.; 0000-0001-7043-8452
2021-06-23Katoliklikten Protestanlığa Luteran reform ve heretiklerŞenay, Bülent; Buşgut, Hayriye; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-8242-4218
2021-06-29Mehmet Efendi'nin el-Hediyye fi Şerhi'l-Cezeriyye adlı eserinin tahkik ve neşriEfe, Mehmet; Alallo, Mustafa Hussein Hamad; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı.; 0000-0001-7875-2702
2021-07-12Yoksulluk sınırı şartlarında asgari ücret politikasının değerlendirilmesiBaştaymaz, Tahir; Uzunoğlu, Betül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.; 0000-0002-5695-7501
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3359