Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25709
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCebelli, Günhan-
dc.contributor.authorÖzşahin, Esat Mahmut-
dc.date.accessioned2022-04-11T13:38:02Z-
dc.date.available2022-04-11T13:38:02Z-
dc.date.issued2012-10-
dc.identifier.citationDemiröz, C. vd. (2012). "The effect of amifostine on acute and late radiation side effects in head and neck cancer patients". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 32(5), 1207-1216.tr_TR
dc.identifier.issn1300-0292-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/medsci.2011-23100-
dc.identifier.urihttps://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-the-effect-of-amifostine-on-acute-and-late-radiation-side-effects-in-head-and-neck-cancer-patients-63024.html-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/25709-
dc.description.abstractObjective: We aimed to investigate the effect of amifostine on acute and late side effects, and its tolerability in head and neck cancer patients treated with radiotherapy (RT). Material and Methods: The study included 87 patients with primary head and neck cancers and cervical lymph node metastases from unknown primary cancers treated with RT alone or combined with chemotherapy (CT). Forty-one patients (47%) received amifostine combined with RT (ART group) and 46 patients (52%) received RT without amifostine (RT group). The patients were evaluated every week during the treatment and at month 1 and 2 after the completion of RT for acute side effects and month 3, 6, 9, 12, and 24 after the treatment for late side effects according to SOMA/LENT scale. Amifostine was administered prior to RT, along with anti-emetic prophylaxis. The two groups were compared with the Student's t and Mann-Whitney U and Chi-square tests. Results: The ART group had significantly less toxicity (grade 1 mucositis, grade 2 fibrosis) than patients in the RT group (p=0.001, p=0.03, respectively). At week 3 of RT grade 2 mucositis developed in two patients (5%) in the ART group and 10 patients (22%) in the RT group (p=0.02). The protective effect of amifostine on skin reactions developed at week 4 of RT (p=0.05). Grade 3 xerostomia at 9, 12, and 15 months of follow-up (p=0.02, p=0.02, and p=0.02, respectively), grade 2 xerostomia at 18 and 24 months (p=0.02 and p=0.01, respectively) and fibrosis at 15, 18 and 24 months (p=0.05, p=0.02 and p=0.02, respectively) decreased markedly in the ART group compared with the RT group. Emesis was the most common adverse effect of amifostine. Conclusion: Daily administration of amifostine during RT was effective in avoiding late grade 2-3 xerostomia, as well as grade 2 fibrosis.en_US
dc.description.abstractAmifostinin radyoterapi (RT) ile tedavi edilmiş baş ve boyun kanseri hastalarında akut ve geç yan etkiler üzerindeki etkisini ve tolerabilitesini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, tek başına RT veya RT ve eş zamanlı kemoterapi (KT) ile tedavi edilmiş primer baş ve boyun kanseri olan ve primeri bilinmeyen bir kanserden servikal lenf düğümlerine metastaz yapmış 87 hasta dâhil edildi. Kırk bir hastaya (47%) RT ile birlikte amifostin (ART grup) ve 46 hastaya (52%) amifostin olmaksızın RT (RT grubu) verildi. Olgular, tedavi sırasında akut yan etkiler açısından her hafta ve RT bittikten sonra 1. ve 2. ayda, geç yan etkiler açısından ise tedavi bittikten sonra 3., 6., 9., 12., ve 24. aylarda SOMA/LENT skalasına göre değerlendirildiler. Amifostin RT’den önce antiemetik profilaksi ile beraber uygulandı. İki grubun, komplikasyonlar üzerindeki etki açısından karşılaştırılmasında Student-t ve Mann Whitney-u testleri kullanıldı. Bulgular: ART grubunda toksisite, RT grubu hastalarında olduğundan daha az (evre 1 mukozit, evre 2 fibrozis) ortaya çıktı (p=0,001, p=0,03, sırasıyla). RT’nin 3. haftasında ART grubunda iki hastada (%5) ve RT grubunda on hastada (%22) evre 2 mukozit gözlemlendi (p=0,02). RT’nin 4. haftasında amifostinin deri reaksiyonları üzerinde koruyucu etkisi görüldü (p=0,05). Evre 3 kserostomi 9., 12. ve 15. ay takiplerinde (sırasıyla p=0,02, p=0,02, ve p=0,02), evre 2 kserostomi 18. ve 24. ay takiplerinde (sırasıyla p=0,02 ve p=0,01) ve fibrozis 15., 18. ve 24. ay takiplerinde (sırasıyla p=0,05, p=0,02 ve p=0,02) RT grubuna kıyasla ART grubunda belirgin olarak azaldı. Amifostinin en sık ortaya çıkan yan etkisinin kusma olduğu belirlendi. Sonuç: Günlük amifostin uygulaması, RT’ye bağlı geç evre 2-3 kserostomi ve evre 2 fibrozisinden korunmada etkili olmuştur.tr_TR
dc.language.isoenen_US
dc.publisherOrtadoğu Yayınevitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectGeneral & internal medicineen_US
dc.subjectRadiotherapyen_US
dc.subjectHead and neck canceren_US
dc.subjectAmifostineen_US
dc.subjectXerostomiaen_US
dc.subjectDose radioiodine treatmenten_US
dc.subjectSquamous-cell carcinomaen_US
dc.subjectLocally advanced headen_US
dc.subjectRandomized phase-IIen_US
dc.subjectSubcutaneous amifostineen_US
dc.subjectSalivary-glandsen_US
dc.subjectHyperfractionated radiotherapyen_US
dc.subjectConcomitant-boosten_US
dc.subjectTherapyen_US
dc.subjectRadyoterapitr_TR
dc.subjectBaş ve boyun kanseritr_TR
dc.subjectAmifostintr_TR
dc.subjectKserostomitr_TR
dc.titleThe effect of amifostine on acute and late radiation side effects in head and neck cancer patientsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.wos000313378300002tr_TR
dc.identifier.scopus2-s2.0-84863870095tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage1207tr_TR
dc.identifier.endpage1216tr_TR
dc.identifier.volume32tr_TR
dc.identifier.issue5tr_TR
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorDemiröz, Candan-
dc.contributor.buuauthorÖzkan, Lütfi-
dc.contributor.buuauthorKaradağ, Oya-
dc.relation.collaborationSanayitr_TR
dc.relation.collaborationYurt dışıtr_TR
dc.subject.wosMedicine, general & internalen_US
dc.indexed.wosSCIEen_US
dc.indexed.scopusScopusen_US
dc.contributor.scopusid35113034100tr_TR
dc.contributor.scopusid55915679400tr_TR
dc.contributor.scopusid55314153000tr_TR
dc.subject.scopusAmifostine; 2 (3 Aminopropylamino)Ethanethiol; Radioprotective Effecten_US
dc.subject.emtreeAmifostineen_US
dc.subject.emtreeCisplatinen_US
dc.subject.emtreeAdulten_US
dc.subject.emtreeAgeden_US
dc.subject.emtreeAnemiaen_US
dc.subject.emtreeArticleen_US
dc.subject.emtreeCancer chemotherapyen_US
dc.subject.emtreeCancer growthen_US
dc.subject.emtreeCancer radiotherapyen_US
dc.subject.emtreeCancer survivalen_US
dc.subject.emtreeControlled studyen_US
dc.subject.emtreeDistant metastasisen_US
dc.subject.emtreeDrug effecten_US
dc.subject.emtreeDrug efficacyen_US
dc.subject.emtreeDrug eruptionen_US
dc.subject.emtreeDrug responseen_US
dc.subject.emtreeDrug tolerabilityen_US
dc.subject.emtreeDrug withdrawalen_US
dc.subject.emtreeDysphagiaen_US
dc.subject.emtreeFemaleen_US
dc.subject.emtreeFibrosisen_US
dc.subject.emtreeFollow upen_US
dc.subject.emtreeHead and neck canceren_US
dc.subject.emtreeHumanen_US
dc.subject.emtreeHypotensionen_US
dc.subject.emtreeLeukopeniaen_US
dc.subject.emtreeMajor clinical studyen_US
dc.subject.emtreeMaleen_US
dc.subject.emtreeMucosa inflammationen_US
dc.subject.emtreeMultimodality cancer therapyen_US
dc.subject.emtreeNauseaen_US
dc.subject.emtreeOutcome assessmenten_US
dc.subject.emtreeOverall survivalen_US
dc.subject.emtreeRadiation doseen_US
dc.subject.emtreeRadiation hazarden_US
dc.subject.emtreeRadiation injuryen_US
dc.subject.emtreeSkin manifestationen_US
dc.subject.emtreeSyncopeen_US
dc.subject.emtreeThrombocytopeniaen_US
dc.subject.emtreeTreatment durationen_US
dc.subject.emtreeVomitingen_US
dc.subject.emtreeXerostomiaen_US
Appears in Collections:Scopus
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demiröz_vd_2012.pdf310.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons