Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2563
Başlık: Cebirsel yapılar üzerine projektif geometri
Diğer Başlıklar: Projective geometry over algebraic structures
Yazarlar: Çiftçi, Süleyman
Bayraktar, Ayça
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Afin düzlem
Projektif düzlem
Afin uzay
Projektif uzay
Affine plane
Projective plane
Affine space
Projective space
Yayın Tarihi: 11-May-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bayraktar, A. (2012). Cebirsel yapılar üzerine projektif geometri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, bölümlü halka ve cisim yardımıyla inşaa edilen geometrik yapılar olan afin ve projektif düzlemler ile afin ve projektif uzaylar incelenmiştir. Bu geometrik yapılar ile ilgili literatürde iyi bilinen sonuçlara ilaveten sonlu bir projektif uzayın toplam doğru sayısını hesaplamak için yeni bir formül elde edilmiştir.
In this study, affine and projective planes (and spaces) which are geometric structures constructed by divison ring and field, are examined. In addition to the well-known results in the literature, a new formula is obtained to calculate the total number of lines of finite projective space.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2563
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
313484.pdf978.56 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons