Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/25186
Başlık: The efects of ovsynch, ovsynch with progestin and progestin plus double tai on pregnancy rates in unobserved oestrus dairy cows and heifers
Diğer Başlıklar: Kızgınlıkları Gözlenemeyen Sütçü İnek ve Düvelerde, Ovsynch, ovysnch - progestin, ovsynch - progestin - çift sun’i tohumlama uygulamalarının gebelik oranları üzerine etkileri
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi/Doğum & Jinekoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu.
Nak, Yavuz
Tuna, Bilginer
Nak, Deniz
Karakaş, Emin
Şimşek, Gözde
AAH-5494-2021
8615464000
9280090300
9280090000
12243636400
26435497200
Anahtar kelimeler: Veterinary sciences
Heifer
Cow
Unobserved oestrus
Ovsynch
Norgestomet
Double TAI
Pregnancy
Gonadotropin-releasing-hormone
Time artificial-insemination
Suckled beef-cows
Intravaginal device
Estrous cycles
Synchronization
Ovulation
Prostaglandin-f2-alpha
PGF (2-alpha)
Norgestomet
Animalia
Bos
Yayın Tarihi: 2011
Yayıncı: Kafkas Üniversitesi
Atıf: Nak, Y. vd. (2011). "The efects of ovsynch, ovsynch with progestin and progestin plus double tai on pregnancy rates in unobserved oestrus dairy cows and heifers". Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(6), 917-922.
Özet: The objective of this study was to determine whether progestin (norgestomet) supplementation and double-timed artificial insemination (TAI) during the Ovsynch protocol enhances fertility in dairy cows and heifers when the state of oestrus was not determined. In group I (Ovsynch), cows (269), heifers (152) were treated with GnRH on day 0, PGF2 alpha on day 7, GnRH on day 9. TAI was performed approximately 16 h after the second GnRH. In group II (Ovsynch, norgestomet), cows (268) and heifers (152) were treated as in group I, but the implant was received at the time of first GnRH. All implants were removed at the time of the PGF2 alpha. Cows (268) and heifers (150) in group III were treated as in Group II, but a double TAI was performed. First TAI was administrated at the time of the second GnRH and the second TAI was administered approximately 18-20 h later. Cows (270) and heifers (153) detected as being in natural oestrus were used as untreated control animals. The use of the norgestomet implant at the same time as the Ovsynch protocol did not increase pregnancy rates in cows and heifers that were classified as cyclic or noncyclic before treatments began. Total pregnancy rates were significantly greater for group III heifers than for group I, II, control heifers and group III cows.
URI: https://vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_KVFD_1020.pdf
http://hdl.handle.net/11452/25186
ISSN: 1300-6045
Koleksiyonlarda Görünür:Scopus
TrDizin
Web of Science

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Nak_vd_2011.pdf327.26 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons