Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 479
Issue DateTitleAuthor(s)
2023-02-15Farklı periferal sinir anastomoz tekniklerinin sinir rejenerasyonu yönünden karşılaştırılmalı araştırılmasıSalcı, Hakan; Acar, Hilal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Cerrahi Anabilim Dalı.; 0000-0003-0154-9938
2023-02-13Epilepsi tanısı konmuş çocuklarda bazı beyin yapılarındaki hacimsel ve morfometrik değişikliklerin manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile incelenmesi ve febril konvulsiyonla ilişkisi: Retrospektif bir çalışmaŞendemir, Erdoğan; Sak, Nazan Güner; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Anatomi Anabilim Dalı.; 0000-0002-3172-1746
2004-09-27Uludağ Üniversitesi öğrencilerinde anksiyete görülme sıklığı ve sosyo-demografik özellikleri ile karşılaştırılmasıİrgil, Emel; Özen, Nurdan Sakın; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
2023-02-16Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan meme karsinomu ile kedi ve köpek meme tümörü olgularında mast hücrelerinin ve rollerinin incelenmesiSönmez, Gürsel; Yavaş, Özkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; 0000-0001-9811-9920
2023-02-13Sıçan in vivo prematür ovaryan yetmezliği modelinde intraovaryan plateletten zengin plazma uygulamasının ovaryan foliküllerin gelişimine etkisiAvcı, Berrin; Kuşpınar, Göktan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-0338-8368
2023-01-10Enerji seviyesi farklı rasyonların geçiş ve erken laktasyon dönemindeki süt sığırlarında süt verimi ve kompozisyonu ile kan ve rumen parametreleri üzerine etkisiTürkmen, İbrahim İsmet; Kovanlıkaya, Arda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.; 0000-0002-9246-7016
2023-01-19Cryptosporidiosis’li buzağılarda Buparvaquone’un klinik ve kan parametreleri üzerine etkinliğinin değerlendirilmesiŞentürk, Sezgin; Güney, Fatma Zehra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veterinerlik Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; 0000-0002-2767-7690
2023-01-12Sağlıkta büyük veri: Ulusal düzenlemeler ve veri kayıt sistemlerinin tıp etiği açısından incelenmesiCivaner, Mustafa Murat; Bulut, Filiz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı.; 0000-0002-3674-8294
2022-12-28Rem uyku yoksunluğu oluşturulan sıçanlarda üridin tedavisinin inflamatuar mediatörler üzerine etkisiKahveci, Nevzat; Esmerce, Büşra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-3405-3640
2022-12-14Salamlarda farklı miktarlarda sodyum nitrit kullanılmasının kalite üzerine etkisiSoyutemiz, Gül Ece; Doğan, Merve; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0003-3884-2820
2022-10-28Yerli Kara ve Doğu Anadolu Kırmızısı ırkı sığırlarda calpastatin, leptin ve büyüme hormonu reseptörü gen frekanslarının belirlenmesiÜstüner, Hakan; Onan, Melike Er; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Zootekni Anabilim Dalı.; 0000-0002-1376-5972
2022-06-24Farelerde lipopolisakkarit (LPS) ile oluşturulan mastitis modelinde mast hücrelerinin aldıkları rollerin incelenmesiAkkoç, Ahmet; Mutlu, Ayşe Meriç; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; 0000-0001-9745-4567
2022-06-28Sağmal sütçü ineklerde cinsiyeti belirlenmiş spermanın kullanımıMecitoğlu, Gülnaz Yılmazbaş; Serim, Enes; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.; 0000-0003-2727-387X
2022-06-30Geçiş dönemindeki süt ineklerinde serum FGF21, ANGPTL4 ve PON1 düzeylerinin değerlendirilmesiKennerman, Engin; Dülger, Hüseyin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; 0000-0002-4018-6589
2022-06-24Kalp hastalarına verilen eğitimin COVID-19 korkusu, anksiyete ve koruyucu önlemleri (el yıkama ve maske kullanımı) doğru uygulamaya etkisiÖzdemir, Aysel; Ünal, Eda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Anabilim Dalı.; 0000-0002-9247-9594
2022-11-08Üzüm çekirdeği ekstraktının sıcak stresi altındaki holstein ırkı buzağılarda büyüme performansı ve oksidatif stres üzerine etkisiBiricik, Hakan; Ürkmez, Emin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.; 0000-0002-0035-0380
2022-07-20Köpeklerde lokal ileri evre meme tümörlerinde neoadjuvant kemoterapide kullanılan iki farklı kemoterapi protokolünün etkinliğinin araştırılmasıNak, Deniz; Kuruoğlu, Fikriye Ecem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-6715-8529
2022-07-18Türk toplumundaki RhD varyantlarının genotiplendirilerek serolojik tanı ile korelasyonunun araştırılmasıOral, Haluk Barbaros; Kumaş, Levent Tufan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Fakültesi/Tıbbı Mikrobiyoloji İmmünoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-3947-0013
2022-07-18İndolamin 2, 3 dioksijenaz gen polimorfizminin behçet hastalığı ve kliniği üzerine etkisiOral, Haluk Barbaros; Uçar, Ülkü; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Fakültesi/İmmünoloji Anabilim Dalı.; 0000-0003-4838-1650
2022-06-30Türkiye'de bazı köpek ırklarında kalça ve dirsek displazisinin FCI (Federation Cynologique Internatinale) ve IEWG (International) kriterlerine göre radyografik değerlendirmeleri ve DNA tabanlı prediktif kan testleri sonuçlarıyla ilişkilendirilmesiSalcı, Hakan; Yiğitgör, Pelin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Cerrahi Anabilim Dalı.; 0000-0001-8124-1559
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 479