Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 417
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-04-29Etlik piliçlerde değişik barındırma sistemleri ve genotipin kesim ve karkas özellikleri ile et kalitesi üzerine etkileriPetek, Metin; Özbek, Melahat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner-Zootekni Anabilim Dalı.; 0000-0002-5491-1788
2021-03-26Endojen apelin reseptör ligandlarının vasküler kontraktiliteye etkisi ve olası etki mekanizmalarının araştırılmasıİşbil, Naciye; Şahintürk, Serdar; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-7612-0055
1999İshalli dehidre buzağıların sağaltımında hipertonik sodyum klorür ve dekstran 70 kombinasyonunun etkileriBatmaz, Hasan; Şentürk, Sezgin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1992Atletizm temel cimnastik ve hentbol uygulamalarının kuvvet ve kuvvette devamlılığa etkisi üzerine bir araştırmaKurap, Gayyur; Toker, Hüseyin Fevzi; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
1992Sığırların üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen korinebakteriler üzerinde araştırmalarKahraman, Mustafa; Çetin, Cengiz; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2017-01-06Nöronostatin nöronları üzerinde glutamaterjik sistem etkilerinin immünohistokimyasal olarak araştırılmasıMinbay, F. Zehra; Koçoğlu, Sema Serter; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
1991Kanatlıların kronik solunum yolu infeksiyonu (Chronic Respiratory Disease - CRD) üzerinde karşılaştırmalı bakteriyolojik ve serolojik araştırmalarKahraman, Mustafa; Ülgen, Mihriban; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1990Tavuk ve ördek bacak kaslarının (omurga - bacak) fonksiyon yönünden karşılaştırmalı olarak incelenmesiÖzgüden, Turgut; Serbest, Ayşe; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Morfoloji Anabilim Dalı.
2006Farklı karbonhidrat kaynaklarının süt sığırlarında rumen parametreleri ile süt verimi ve bileşimi üzerine etkisiTürkmen, İbrahim İsmet; Gülmez, Bülent Haluk; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı.
2007Geleneksel olarak hazırlanmış İzmir tulum peynirinden lactococcus lactis (lactococcus lactıs alttür lactis ve alttür cremoris) suşlarının izolasyonu, fenotipik ve moleküler teknikler ile identifikasyonuSoyutemiz, Gül Ece; Büyükyörük, Sadık; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
2021-02-26Temporal kemik üzerinde yer alan anatomik oluşumların yüz şekli ile olan ilişkisinin değerlendirilmesiArı, İlknur; Çini, Nilgün Tuncel; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp/Anatomi Anabilim Dalı.; 0000-0003-1412-2634
2021-02-02Kalp yetmezlikli köpeklerde serum proteomik profili ile yeni biyobelirteçlerin identifikasyonuYılmaz, Zeki; Sarıl, Ahmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; 0000-0003-1094-880x
2020-12-15Cryptosporidiosis’li buzağılarda inek kolostrumunun tedavideki etkinliğinin ve kan serumundaki proteomik yapı üzerine etkisinin değerlendirilmesiBatmaz, Hasan; Kaçar, Yiğit; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; 0000-0002-8389-4833
2021-01-07Bursa ilindeki sığırlarda ayak biyomekaniğinin morfolojik, radyolojik, patolojik ve taban yük dağılımı bulguları ile karşılaştırmalı araştırılması: Randomize eks-vivo çalışmaSalcı, Hakan; Canatan, Uygur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı.; 0000-0001-9650-0891
2021-02-26İrisinin iletim tipi arterlerdeki fonksiyonel etkileri ve olası etki mekanizmalarının izole organ banyosu modelinde araştırılmasıÖzyener, Fadıl; Demirel, Sadettin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-3629-5344
2021-01-07Hassas sorular sormaya yönelik yöntemlerin performansının karşılaştırmasıErcan, İlker; Ahmadian, Robab; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; 0000-0003-1550-639X
2020-01-28Kayıp landmark tahmininde kullanılabilecek yöntemlerin performansının karşılaştırılması ve F yaklaşımının önerilmesiErcan, İlker; Can, Fatma Ezgi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2020-04-17Salam üretim aşamalarındaki mikrobiyal kontaminasyon kaynaklarının belirlenmesiEyigör, Ayşegül; Önen, Adem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
2020-01-30Yüksek süt verimli ineklere laktasyon başlangıcında D vitamini uygulanmasının yangısal parametrelere, karaciğer aktivite ve fonksiyon indeksi üzerine etkisiBatmaz, Hasan; Kaya, Feyyaz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020-08-07Ergin bal arılarında nosema ceranae enfeksiyonlarına karşı ozon ve bitkisel orijinli esansiyel yağlar (THYMOL) ile artemisia absinthium ekstratının etkinliklerinin araştırılmasıAydın, Levent; Özüiçli, Mehmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Parazitoloji Anabilim Dalı.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 417