Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/24846
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYılmaz, Rahsan-
dc.date.accessioned2022-03-04T12:10:25Z-
dc.date.available2022-03-04T12:10:25Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNak, D. vd. (2011). "A rare case of diprosopus, tetraophthalmus and meningoencephalocele in a lamb". Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(2), 333-336.tr_TR
dc.identifier.issn1300-6045-
dc.identifier.urihttp://vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/2011_2/333-336.pdf-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/24846-
dc.description.abstractA female, dystocic, two-headed dead lamb from a 3-year old Sakiz sheep is described. The two faces of the foetus fused at occipital, partly parietal and temporal bones on a single trunk. On each face there were two eyes, one ear and one normally developed oral cavity with only one laryngopharynx and oesophagus. A flaccid, hyperemic, membrane-like tissue protruded from the defective frontal and parietal bones. There were no other skeletal abnormalities but incomplete costal articulation. Microscopic examination of the membranous tissue revealed mostly autolytic neurons. Since diprosopus cases with defective skull development and meningoencephalocele are rare events, this case was evaluated for presentation.en_US
dc.description.abstractÜç yaşlı Sakız ırkı bir koyundan güç doğumla doğan iki yüzlü, ölü, dişi bir kuzu tanımlandı. İki yüz tek bir gövde üzerine oturmuş, oksipital bölge ile kısmen parietal ve temporal bölgelerden kaynaşmıştı. Her iki yüzde iki göz, birer kulak, normal gelişmiş ağız boşluğu ancak tek bir laringofarinks ve özofagus vardı. Hiperemik ve gevşek zar benzeri bir doku hatalı şekillenmiş frontal ve parietal kemiklerden dışarı çıkmıştı. Kosta kondral eklemler gelişmemişti; başka bir iskelet anomalisi görülmedi. Zarsal dokunun mikroskobik muayenesinde çoğunlukla otolitik nöronlara rastlandı. Yetersiz kafatası gelişimi, meningoensefalosel ile beraber olan ve nadir karşılaşılan diprosopus olgusundan dolayı, bu olgunun sunumu yapıldı.tr_TR
dc.language.isoenen_US
dc.publisherKafkas Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf Gayri Ticari Türetilemez 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectVeterinary sciencesen_US
dc.subjectDiprosopusen_US
dc.subjectLamben_US
dc.subjectMeningoencephaloceleen_US
dc.subjectTetraophthalmusen_US
dc.subjectEmbryonic duplicationsen_US
dc.subjectCalvesen_US
dc.subjectDicephalusen_US
dc.subjectCalfen_US
dc.subjectOvis ariesen_US
dc.subjectKuzutr_TR
dc.titleA rare case of diprosopus, tetraophthalmus and meningoencephalocele in a lamben_US
dc.title.alternativeBir kuzuda nadir rastlanan diprosopus, tetraophthalmus ve meningoensefalosel olgusutr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.wos000288117600029tr_TR
dc.identifier.scopus2-s2.0-79951690913tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-2817-3221tr_TR
dc.identifier.startpage333tr_TR
dc.identifier.endpage336tr_TR
dc.identifier.volume17tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorNak, Deniz-
dc.contributor.buuauthorMecitoğlu, Gülnaz Yılmazbaş-
dc.contributor.buuauthorNak, Yavuz-
dc.contributor.researcheridAAH-5494-2021tr_TR
dc.contributor.researcheridAAG-4440-2019tr_TR
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
dc.indexed.trdizinTrDizintr_TR
dc.subject.wosVeterinary sciencesen_US
dc.indexed.wosSCIEen_US
dc.indexed.scopusScopusen_US
dc.wos.quartileQ3en_US
dc.contributor.scopusid9280090000tr_TR
dc.contributor.scopusid36457964000tr_TR
dc.contributor.scopusid8615464000tr_TR
dc.subject.scopusConjoined Twins; Monozygotic Twinning; Lipomyelomeningoceleen_US
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nak_vd_2011.pdf321.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons