Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/24846
Başlık: A rare case of diprosopus, tetraophthalmus and meningoencephalocele in a lamb
Diğer Başlıklar: Bir kuzuda nadir rastlanan diprosopus, tetraophthalmus ve meningoensefalosel olgusu
Yazarlar: Yılmaz, Rahsan
Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.
0000-0003-2817-3221
Nak, Deniz
Mecitoğlu, Gülnaz Yılmazbaş
Nak, Yavuz
AAH-5494-2021
AAG-4440-2019
9280090000
36457964000
8615464000
Anahtar kelimeler: Veterinary sciences
Diprosopus
Lamb
Meningoencephalocele
Tetraophthalmus
Embryonic duplications
Calves
Dicephalus
Calf
Ovis aries
Kuzu
Yayın Tarihi: 2011
Yayıncı: Kafkas Üniversitesi
Atıf: Nak, D. vd. (2011). "A rare case of diprosopus, tetraophthalmus and meningoencephalocele in a lamb". Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(2), 333-336.
Özet: A female, dystocic, two-headed dead lamb from a 3-year old Sakiz sheep is described. The two faces of the foetus fused at occipital, partly parietal and temporal bones on a single trunk. On each face there were two eyes, one ear and one normally developed oral cavity with only one laryngopharynx and oesophagus. A flaccid, hyperemic, membrane-like tissue protruded from the defective frontal and parietal bones. There were no other skeletal abnormalities but incomplete costal articulation. Microscopic examination of the membranous tissue revealed mostly autolytic neurons. Since diprosopus cases with defective skull development and meningoencephalocele are rare events, this case was evaluated for presentation.
Üç yaşlı Sakız ırkı bir koyundan güç doğumla doğan iki yüzlü, ölü, dişi bir kuzu tanımlandı. İki yüz tek bir gövde üzerine oturmuş, oksipital bölge ile kısmen parietal ve temporal bölgelerden kaynaşmıştı. Her iki yüzde iki göz, birer kulak, normal gelişmiş ağız boşluğu ancak tek bir laringofarinks ve özofagus vardı. Hiperemik ve gevşek zar benzeri bir doku hatalı şekillenmiş frontal ve parietal kemiklerden dışarı çıkmıştı. Kosta kondral eklemler gelişmemişti; başka bir iskelet anomalisi görülmedi. Zarsal dokunun mikroskobik muayenesinde çoğunlukla otolitik nöronlara rastlandı. Yetersiz kafatası gelişimi, meningoensefalosel ile beraber olan ve nadir karşılaşılan diprosopus olgusundan dolayı, bu olgunun sunumu yapıldı.
URI: http://vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/2011_2/333-336.pdf
http://hdl.handle.net/11452/24846
ISSN: 1300-6045
Koleksiyonlarda Görünür:Scopus
TrDizin
Web of Science

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Nak_vd_2011.pdf321.29 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons