Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/24779
Title: Multiple thoracic and thoracoabdominal trauma: Case report
Other Titles: Multiple torasik ve torakoabdominal travma: Olgu sunumu
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi/Cerrahi Anabilim Dalı.
0000-0001-8537-0761
0000-0002-4387-7115
Salcı, Hakan
Ayalp, Göksen Çeçen
Görgül, Osman Sacit
Akın, İbrahim
AAK-9543-2020
AAF-1356-2020
T-4623-2019
8680329000
16041418200
6507730974
25722971800
Keywords: Dog
Thoracic trauma
Thoracoabdominal trauma
Wild boar attack
Bite wounds
Dogs
Cats
Veterinary sciences
Canis familiaris
Sus scrofa
Torasik travma
Torakoabdominal travma
Yaban domuzu vurması
Köpek
Issue Date: 2009
Publisher: Kafkas Üniversitesi
Citation: Salcı, H. vd. (2009). "Multiple thoracic and thoracoabdominal trauma: Case report". Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(3), 473-476.
Abstract: Two dogs were presented with the history of wild boar attack during hunting. Clinical and radiological examination revealed thoracic and thoracoabdominal pathologies. Perioperatively, hemothorax, ruptured right middle lung lobe and pericardium, right partial caudal lung lobe contusion and rib fractures were determined in case 1. Hemoabdomen, caudal liver lobe rupture, diaphragmatic hernia, hemothorax, right caudal and accessory lung lobe rupture and rib fracture were observed in case 2. Pathologies were treated with emergency operative approaches. Postoperative at the end of 1st and 6th month, owners informed that the dogs were healthy. It is expressed considering these cases that mortal traumas can be caused by wild boar attacks in dogs and these can be treated with correct emergency surgery approaches.
Av sürecinde yaban domuzu yaralaması öyküsü ile iki köpek kliniğimize sunuldu. Klinik ve radyolojik muayenede toraks ve torakoabdominal patolojiler tanındı. Perioperatif süreçte olgu 1’de; hemotoraks, sağ akciğer orta lobunda ve perikartta ruptür, sağ akciğer kaudal lobunun parsiyal kontüzyonu ve kosta kırıkları belirlendi. Olgu 2’de; hemoabdomen, karaciğerin kaudal lobu ruptürü, hernia diyaframatika, hemotoraks, sağ akciğer kaudal ve aksesor lobu ruptürü ve kosta kırığı saptandı. Patolojiler, acil operatif girişimler ile sağaltıldı. Postoperatif birinci ve altıncı ayın sonunda hasta sahiplerinden köpeklerin sağlıklı olduğu öğrenildi. Av sürecinde köpeklerde ölümcül travmaların yaban domuzlarınca oluşturulabileceği, ancak doğru ve acil cerrahi girişimlerle hastaların yaşam şansı bulacağı bu olgulara dayanarak ifade edilebilir.
URI: https://vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_KVFD_504.pdf
http://hdl.handle.net/11452/24779
ISSN: 1300-6045
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salcı_vd_2009.pdf4.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons