Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2418
Title: "Depresif bozukluklar" alt tiplerinin sıklığı ve kendi aralarında karşılaştırılması
Other Titles: Depressive disorders subtypes and comparisions of characteristics among subtypes
Authors: Kırlı, Selçuk
Bilgin, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Alt grup
Depresyon
Anksiyete
Subgroup
Depression
Anxiety
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgin, A. (2010). "Depresif bozukluklar" alt tiplerinin sıklığı ve kendi aralarında karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada depresif yakınmalarla psikiyatri polikliniğine başvuran hastalar DSM-IV-TR'ye göre `Depresif Bozukluklar' alt tiplerine ayrılmış olup, üç ana kategoride incelenmiştir. Hastalara çeşitli ölçek ve testler uygulanarak bu alt tipler arasındaki, depresyon, anksiyete, sosyal uyum, kognitif düzey ve cinsel doyum farklılıklarına bakılmıştır. DSM-IV-TR tarafından tanımlanan bu üç grubun hem klinik hem de sosyodemografik özellikler açısından farklılıkları olduğu belirlenmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda bu sistematik alt sınıflamanın kullanılmamış olması çalışmamızın özelliğidir.
The aim of the current study is to categorize patients, who has applied to psychiatry policlinic with depressive complaints, into three main categories of Depresssion according to DSM-IV-TR. The differences between depression, anxiety, social adjustment, cognitive state and sexual satisfactiın were displayed through different measures administered to the sample. It has been supported that those three groups of patiens as defined by DSM-IV differ signifcantly in terms of sociodemographic characteristics. Contribution of the current study comes from previos studes having not utilized this systematic subgrouping of depression.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2418
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307290.pdf384.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons