Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 335
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-09-17Effect of maternal parity on offspring's milk and reproductive performance, disease incidence of calf period, and longevity in Holstein cowsOrman, Abdülkadir; Riaz, Roshan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.; 0000-0002-0524-9994
2021-08-27Genç Cumhuriyet’in mirası Köy Enstitülerinde toplum sağlığı eğitimiCivaner, M. Murat; Özkan, Gülten; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı.; 0000-0002-1679-0380
2021-08-27Bireylerin kişilik özelliklerinin AIDS konusundaki bilgi ve tutuma etkisinin belirlenmesiYıldız, Hicran; Altın, Fatma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı.; 0000-0001-6941-682X
2021-08-02Yetiştirici koşullarında kıvırcık koyunların döl verimi ve büyüme özellikleriÜstüner, Hakan; Selvi, Tuğçe Necla; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Zootekni Anabilim Dalı.; 0000-0003-3425-3201
2021-07-02Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin manevi destek algısını etkileyen etmenlerin belirlenmesiArkan, Burcu; Kaplan, Fatma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı.; 0000-0003-3626-0958
2021-07-26Kronik hastalıklı bireylerin hastalıklarına ilişkin değerlendirmelerinin iyi oluşluk durumuna etkisiÖzdemir, Aysel; Çiftci, Halit; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı.; 0000-0003-3637-228X
2021-07-0713. yy’a ait geç dönem Bizans kafataslarının 3 boyutlu yöntem ile restorasyonu ve dijital prototiplendirilmesiKafa, İlker Mustafa; Uzabacı, Hüseyin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Anatomi Anabilim Dalı.; 0000-0003-3259-8257
2021-07-07Maksiller foramen incisivum’un 13.yy’a ait geç dönem Bizans ve günümüz kafataslarında morfolojik ve morfometrik özelliklerinin karşılaştırılmasıŞendemir, Erdoğan; Ertan, Erol; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Anatomi Anabilim Dalı.; 0000-0002-6721-4041
2021-07-07Çocuklarda fossa cubitalis’de yer alan venlere yerleştirilen periferik intravenoz kateterin, tespit aparatları ile sabitlenmesinin periferik intravenoz kateter komplikasyonları üzerine etkisinin karşılaştırılmasıCoşkun, İhsaniye; Güler, Müren; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Anatomi Anabilim Dalı.; 0000-0002-3388-627X
2021-07-303. Basamak sağlık hizmeti sunan hemşirelerin profesyonellik değerleri ve profesyonellik değerlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Üniversite Hastanesi örneğiAtıcı, Elif; Demircioğlu, Burçin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı.; 0000-0003-1014-7615
2021-07-27Doku serbest radikal düzeyinin ölçümü için kullanılan 2', 7' diklorofloresin diasetat (DCFH-DA)’ ın doku içermeyen in vitro bir ortamda kullanılabilirliğinin araştırılmasıGöktalay, Gökhan; Çağan, Nedim Numan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-8201-4451
2021-07-28Mide kanseri hücrelerinde Olea europaea yaprak özütünün tedavi edici potansiyelinin araştırılmasıTunca, Berrin; Tekin, Çağla; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-2568-3667
2021-07-13Kısa abstinens süresiyle ardışık ejakülasyonun sperm kromatin bütünlüğü ve antioksidan aktiviteye etkisiAvcı, Berrin; Işıklar, Seda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0003-3922-2009
2021-06-23Potansiyel immünomodülatör özellikteki moleküllerin bruselloz enfeksiyonlarında değerlendirilmesiBudak, Ferah; Kızmaz, Muhammed Ali; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İmmünoloji Anabilim Dalı.; 0000-0001-5334-7911
2021-06-22Brusellozlu hastalarda eksozom profilinin değerlendirilmesiBudak, Ferah; Şimşek, Abdurrahman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İmmünoloji Anabilim Dalı.; 0000-0001-8850-0269
2021-06-03LGBTİ+’ların cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmeti alırken karşılaştığı sorunların tıp etiği açısından analiziCivaner, M. Murat; Konuk, Melike; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı.; 0000-0002-2948-8236
1992Bursa yöresinde bulunan değişik gıda işletmelerinin hijyenik durumları üzerinde araştırmalarYücel, Ahmet; Turan, Gözde; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
1992Bayan sporcularda esneklik geliştirme metodlarının karşılaştırılmasıGözü, R. Oktay; Özen, Türkan Bulut; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
1992Bursa ve çevresinde aktif futbol oynayan amatör ve profesyonel futbolcuların kondisyonlarının periyodik ölçümlerle karşılaştırılmasıGözü, R. Oktay; Tuna, İmdat; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.; Yok
2017-08-08Sıçan ovaryum dokusunda doksorubisin ile indüklenmiş folliküler apoptotik aktivasyonda visnaginin koruyucu etkisiAvcı, Berrin; Özbay, Aysun; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 335