Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2325
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMurathan, Cengizhan-
dc.contributor.authorErken, İrem Küpeli-
dc.date.accessioned2019-12-05T11:05:21Z-
dc.date.available2019-12-05T11:05:21Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationErken, İ. K. (2010). Paradeğme manifoldlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2325-
dc.description.abstractYüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde diğer bölümlerde kullanılacak olan bazı temel kavram ve önermeler verilmiştir. Üçüncü bölümde hemen hemen paradeğme manifoldu, hemen hemen paradeğme metrik manifoldu tanımlanıp özellikleri incelenmiştir. Bir hemen hemen paradeğme manifoldun torsiyon tensör alanı tanımlanıp, manifold üzerinde normal yapı kurulmuştur. Üstelik bir K-paradeğme manifoldu tanımlanıp, manifoldun K-paradeğme olması için bazı şartlar verilmiştir. Ayrıca para-Sasakian manifoldu tanıtılıp özellikleri incelenmiştir. Yine bu bölümde paradeğme manifoldların eğrilik özellikleri çalışılmıştır. Dördüncü bölüm orijinal çalışmamızı oluşturmaktatır. Bu bölümde Zbigniew Olszak ın 1986 yılında yaptığı üç boyutlu normal hemen hemen değme metrik manifoldları ile ilgili çalışmanın üç boyuttaki normal hemen hemen paradeğme metrik manifoldlardaki karşılıkları bulunmuştur. Normal hemen hemen paradeğme metrik manifoldlar ile ilgili temel önermeler verildikten sonra, manifoldun Ricci eğrilik tensörü hesaplanmıştır. Bir kompakt M manifoldu üzerinde K sabit eğriliğinin sıfırdan büyük, sıfırdan küçük veya eşit olma durumlarına göre sınıflandırma verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study which is designed as master science thesis covers four chapters. The first chapter is devoted to the introduction. Second chapter contains some well-known definitions and results which will be used in other chapters. In the third chapter, the features of almost paracontact manifolds and almost paracontact metric manifolds were examined. The torsion tensor field of almost paracontact manifold was defined and on manifold the normal structure was constructed. Also a Kparacontact manifold was defined and some properties were given to be a K-paracontact manifold. Also para-Sasakian manifold was introduced and was given the properties. In this chapter paracontact manifolds curvature properties were also studied. Chapter IV contains the original work. After by giving the basic lemmas about normal almost paracontact metric manifolds, Ricci curvature tensor was calculated. On a compact M manifold, the classification was given according the conditions of constant curvature K .en_US
dc.format.extentVII, 65 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectRiemann eğrilik tensörütr_TR
dc.subjectHemen hemen paradeğme yapıtr_TR
dc.subjectHemen hemen parakompleks yapıtr_TR
dc.subjectHemen hemen paradeğme metrik manifoldtr_TR
dc.subjectParadeğme metrik manifoldtr_TR
dc.subjectK-paradeğme manifoldtr_TR
dc.subjectEinstein manifoldtr_TR
dc.subjectKilling vektör alanıtr_TR
dc.subjectDağılımtr_TR
dc.subjectRiemannian curvature tensoren_US
dc.subjectAlmost paracontact structureen_US
dc.subjectAlmost paracomplex structureen_US
dc.subjectAlmost paracontact metric manifolden_US
dc.subjectParacontact metric manifolden_US
dc.subjectK - paracontact manifolden_US
dc.subjectEinstein manifolden_US
dc.subjectKilling vector fielden_US
dc.subjectDistributionen_US
dc.titleParadeğme manifoldlartr_TR
dc.title.alternativeParacontact manifoldsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340047.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons