Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2277
Title: Kanal yüzeyleri
Other Titles: Canal surfaces
Authors: Arslan, Kadri
Şahin, Sercan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Matematik
Dönel yüzeyler
Tüp
Mathematics
Revolution surfaces
Tube
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, S. (2008). Kanal yüzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada R3 deki regle tipinde yüzeylerin bir karakterizasyonu verilmiştir.Bu tez altı bölümden oluşmaktadır.Birinci bölüm giriş bölümüdür.İkinci bölümde çalışmanın ilerideki bölümlerinde kullanılan tanım ve kavramlarverilmiştir.Üçüncü bölümde regle yüzeyleri incelenmiştir.Dördüncü bölümde dairesel yüzeyler ele alınmıştır. Bunlar devirli (cyclic) yüzeyler, dönel yüzeyler, süpürme (sweep) yüzeyleri, kanal yüzeyleri ve Roller- Coaster yüzeyleri olarak olarak sınıflandırılabilir.Beşinci bölümde Darboux rektifiyen yüzeyleri incelenmiştir.Altıncı bölümde Kalıplama (moulding) yüzeyleri ele alınmıştır.
In this study a characterization of ruled type surfaces in R3 is given.This thesis has six parts.The first part is entry.In the second part the definitions and the concept used in the following parts are given.In the third part ruled surfaces are examined.In the fourth part circular surfaces which can be classified as cylclic surfaces, surfaces of revolution, sweep surfaces, canal surfaces and Roller-Coaster surfaces.In the fifth part Darboux rectifying surfaces are examined.In the sixth part Moulding surfaces are examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2277
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255184.pdf604.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons