Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2239
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüç, Ahmet-
dc.contributor.authorİmamoviç, Elvedin-
dc.date.accessioned2019-12-04T07:20:51Z-
dc.date.available2019-12-04T07:20:51Z-
dc.date.issued2017-02-23-
dc.identifier.citationİmamoviç, E. (2017). Bosna Hersek'te Hıristiyanlık ve günümüzdeki durumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2239-
dc.description.abstract"Bosna Hersek'te Hristiyanlık ve Günümüzdeki Durumu" konulu çalışma ile başlangıcından bugüne ana hatlarıyla Bosna Hersek'teki Hıristiyanlığın tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu ele alınmıştır. Yapılan bu çalışma'ya göre Bosna Hersek'teki Hıristiyanlığın köklerinin Apostolik döneme dayandığına dair bazı deliller mevcuttur. Bosna Hersek, doğu ile batı arasında bir köprü vazifesi görmesi, arada bir yerde bulunması, değişik siyasi sistemlerin ve buraya yerleşen farklı milletlerin etkisi ve Hristiyanlığın XI. yüzyılda yaşadığı büyük bölünme sebebiyle hem Ortodokslar hem de Katolikler açısından önemli bir fonksiyona sahip olmuştur. Ayrıca Hıristiyanlığın heretik akımı olarak kabul edilen Bogomilizm bu dönemde yayılabilmesi için Bosna Hersek topraklarını elverişli bulmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun Bosna Hersek'i fethi ile birlikte Bosna'da yaşayan halkın yarısı İslamiyet'e geçmiştir. Osmanlı Devleti herkese adil davranmış ve tüm din mensuplarına eşit haklar tanımıştır. Bu haklardan eşit şekilde yararlanan Katolik ve Ortodoks Kiliseleri, Osmanlı Devleti sayesinde en parlak dönemlerinden birini yaşayarak faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. Hatta Osmanlı'dan önce Bosna'da varlığından şüphe edilen Ortodoks Kilisesi bu dönemde Bosna topraklarında yayılmıştır. Osmanlı'dan sonra Avusturya-Macaristan ve Yugoslavya dönemlerinde Hıristiyan yönetimi altında daha çok yayılan Bosna Hersek'teki Hıristiyanlar sayı açısından Müslümanlardan sonra ikinci sırada yer almaktadırlar. 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın ardından dinler arasında sağlanan uzlaşma ile Katolik ve Ortodoks Hıristiyanlar, Müslümanlarla birlikte yaşamakta ve her alanda faaliyetlerini serbestçe sürdürmektedirler.tr_TR
dc.description.abstractThe study titled "Christianity in Bosnia and Herzegovina and its situation today" deals with the historical evolution of Christianity in Bosnia and Herzegovina since their beginning to its situation today. According to our findings the roots of Christianity in Bosnia and Herzegovina goes back earliest time. Because Bosnia and Herzegovina lies at the crossroads of East and West, it had a very significant position both for Catholic and Orthodox Churches during the great schism of 11th century. Also in this centurya Heretical sect of Christianity Bogomlism, has found fertile ground for the quickly spreading of the Bosnia and Herzegovina. With the Ottoman conquest half of the people living in Bosnia have converted to İslam. Catholic and Orthodox Churches benefited from the same rights and they lived in harmony and increased their missionary activities under the Ottoman rules. After the Ottoman era most of the Christians spread in Bosnia and Herzegovina, they were living freely under Christian Austria-Hungary and Yugoslavia management, and Christians have the second largest population in Bosnia and Herzegovina after Muslims. After the war between the years 1992-1995 Christians living with Muslims in harmony between religions and Catholics as well as Orthodox continue their activities freely in their society.en_US
dc.format.extentXV, 135 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBosna Hersektr_TR
dc.subjectİliryatr_TR
dc.subjectBogomilizmtr_TR
dc.subjectHıristiyanlıktr_TR
dc.subjectKatolik kilisesitr_TR
dc.subjectOrtodoks kilisesitr_TR
dc.subjectOsmanlıtr_TR
dc.subjectBoşnaktr_TR
dc.subjectDinlertr_TR
dc.subjectBosnia and Herzegovinaen_US
dc.subjectIllyriaen_US
dc.subjectBogomilsen_US
dc.subjectChristianityen_US
dc.subjectCatholic Churchen_US
dc.subjectOrthodox Churchen_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectBosnianen_US
dc.subjectReligionsen_US
dc.titleBosna Hersek'te Hıristiyanlık ve günümüzdeki durumutr_TR
dc.title.alternativeChristianity in Bosnia and Herzegovina and its situation todayen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459892.pdf3.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons