1990 Cilt 17 Sayı 3 Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Issue DateTitleAuthor(s)
1990Koleslstektomili olguların postoperatif safra sızıntısı yönünden hepatobilier sintigrafi ile değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur; Yılmazlar, Tuncay; Zorluoğlu, Abdullah; Kızıl, Ayhan
1990Gebelerde chlamydia trachomatis prevalansının araştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Okan, Gülin; Cengiz, Candan
1990Spontan abortuslarda korion villus örneklerinden (CVS) direkt kromozom analiz yöntemi ile sitogenetik değerlendirmeBaran, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Fen Fakültesi/Genel Biyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Egeli, Ünal; Eren, İsmail; Küçükkömürcü, Şakir
1990Klinik biyokimya'da yöntem seçimi ve ön hazırlıklarUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, Asuman H.
1990Trakeal stenozlar ve cerrahi tedavileriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.; Arat, Metin; Erişen, Levent; Tiregül, Hakan; Şan, İmran; Akyol, Hakan; Basut, Oğuz; Erkan, Gürhan; Koçak, Mahmut
1990İnvaziv tümör hücrelerinin bazal membranlarla anormal ilişkileriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, Asuman H.
1990Teofilin toksisitesi ve hiperadrenerjik sendromSemiz, Ender; Karayalçın, Ümit
1990Erişkinde konjenital posterolateral diyafragma hernisi (bir olgu nedeniyle)Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Durmayaz, Muammer; Özyardımcı, Nihat; Gözü, R. Oktay; Ege, Ercüment
1990Whipple hastalığıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Yerci, Ömer; Erol, Oktan; Özuysal, S.; Gücin, Zuhal
1990Mac-Leod sendromu ve pulmoner arter agenezisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Karadağ, Mehmet; Özyardımcı, Nihat; Gözü, R. Oktay; Ege, Ercüment
1990Behçet hastalığında bilateral pulmoner arter anevrizması ve tromboembolizmiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Durmayaz, Muammer; Özyardımcı, Nihat; Gözü, R. Oktay; Ege, Ercüment
1990Tirold hemiagenezisl (Olgu sunumu)Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur; Odacılar, İlhan; Tuncel, Ercan
1990Total anormal ven drenajı olgularında hipoplazik sol ventrikülün prognoza olan etkisiÖzler, Azmi; Kalangos, A.; Tosun, Remzi; Sezerman, Özge
1990Mesane tümörlerinde sitogenetik çalışmalarUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Biyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Egeli, Ünal; Oktay, Bülent; Özyurt, Mustafa
1990Etomidate ve Thiopentone'un plazma potasyum ve sodyum değerleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Özcan, Berin; Yavaşçaoğlu, Belgin; Gören, Suna
1990Gemlik'de doğurganlığını tamamlamış kadınlarda aile planlaması yöntemlerini kullanma ve sonuçlarıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.; Okan, Necla; Aytekin, Hamdi
1990Asemptomatik ve semptomatik vertebral hemanjiomların düz röntgen ve BT bulgularıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Sivri, Zafer; Topal, Uğur; Parlak, Müfit; Sadıkoğlu, M. Yurtkuran; Tuncel, Ercan
1990Kalsifiye plexus choroideus pozisyonunun BT yöntemi ile yaş ve cinsiyete göre değerlendirilmesi ve petalia ile ilişkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anatomi Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; İkiz, İhsaniye; Çimen, Ahmet; Erem, Türkan; Tuncel, Ercan
1990Düşük doz ‘’Aspirin" in plazma prostasiklin ve tromboksan A2 düzeyleri üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, Asuman H.; Karagöz, Aynur; Özkan, Kemal
1990Gemlik ilçesi ilkokul çocuklarında antropometrik ölçümlerle büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi 1- Boy ve ağırlık ilişkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.; İkiz, İhsaniye; Gülesen, Özdemir; Oygucu, Hakan; Cankur, Şimşek; Şendemir, Erdoğan; Çimen, Ahmet; Erem, Türkan
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21