Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2068
Title: Laktasyondaki ineklerde nonrezidüel H2O2'nin intrasisternal uygulamasının subklinik mastitiste sağaltıcı etkinliği
Other Titles: Therapeutic efficacy of nonresidue H2O2 by intracisternal using on subclinical mastitis in lactating dairy cows
Authors: İntaş, Kamil Seyrek
Çalışkan, Çağlar
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.
Keywords: İnek
Hidrojen peroksit
Meme içi uygulama
Mastitis
Sağaltım
Cattle
Intramammary application
Hydrogen peroxide
Therapy
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalışkan, Ç. (2010). Laktasyondaki ineklerde nonrezidüel H2O2'nin intrasisternal uygulamasının subklinik mastitiste sağaltıcı etkinliği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Subklinik mastitisli ineklerde meme içi hidrojen peroksit sağaltımının etkinliği değerlendirildi. Hidrojen peroksit solüsyonu, bir meme sondası ve plastik bir infüzyon hortumuyla meme içine infüzyon şeklinde uygulandı. Subklinik mastitisli 34 Holştayn ineğe ait 88 meme lobu iki gruba ayrıldı: 50 meme lobu hidrojen peroksit ile, 38 meme lobu ise izotonik sodyum klorür ile sağaltıldı. Gruplar arasında; California Mastitis Test skorları, mastitis etkeni patojenler, sütün elektriksel iletkenliği, sütün pH'si, sütteki somatik hücre sayısı ve sütün strip cup testi bulguları karşılaştırıldı. Hidrojen peroksit ile sağaltılan enfekte meme loplarından % 67'si (20/30) mikrobiyolojik olarak iyileşti. Bunlardan; koagülaz negatif stafilokoklar ile enfekte 12 olgudan 11'i ve Corynebacterium spp ile enfekte sekiz olgunun tamamı iyileşti. Tedavi sonrası 21. günde hidrojen peroksit sağaltımıyla % 74 olarak saptanan somatik iyileşme, istatistiki olarak anlamlı bulundu (p < 0,001).Güvenli, ekonomik, sütte ilaç rezidüsü şekillendirmeyen bu yeni sağaltım yöntemi, özellikle koagülaz negatif stafilokoklar ve Corynebacterium spp üzerine etkili bulundu.
The infusion of hydrogen perokside solution into the quarter of cows with subclinical mastitis was performed and the efficacy of hydrogen peroxide therapy was evaluated. Hydrogen peroxide solution was infused into the quarter using teat catheter with plastic infusion tube. Eighty eight quarter of thirty four Holstein cows with subclinical mastitis were divided into two groups: 50 quarter were treated with hydrogen peroxide therapy, and 38 quarter were treated with isotonic sodium chloride therapy. California mastitis test scores, the mastitis causing pathogens, electronic conductivity of milk, pH of milk, somatic cell counts in milk and strip cup test signs of milk from hydrogen peroxide and isotonic sodium chloride treated quarters, were compared between the groups. Sixty seven percent (20/30) of infected quarters with subclinical mastitis treated with hydrogen peroxide therapy. Quarters infected with coagulase-negative staphylococci and Corynebacterium spp treated (11/12) and (8/8) respectively. Somatic treatment of quarters by hydrogen peroxide therapy was 74 % and statistically significant (p < 0,001) compared with isotonic sodium chloride therapy on 21 day post treatment.This newly developed hydrogen peroxide therapy method was proven to be especially effective for coagulase-negative staphylococci and Corynebacterium spp pathogens, and proven to be safe, and cost effective, and carries no risk of drug residues in milk.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2068
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
271782.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons