Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20351
Title: Ekonometrik araştırmalarda verilerin kullanılması - II
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Sevüktekin, Mustafa
Keywords: Ekonometrik araştırmalar
Verilerin kullanılması
Deneysel veriler
Deneysel olmayan veriler
Issue Date: 1989
Citation: Sevüktekin, M. (1989). "Ekonometrik araştırmalarda verilerin kullanılması - II". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1-2), 117-127.
Abstract: Veriler arasında üçüncü bir ayırım, onların deneysel ve deneysel olmayan özellikleri açısından yapılır. Deneyse l veriler kontrol edilebilen deneylerden gözlenir veya elde edilir. Araştırılmakta olan sistem ya da süreç üzerinde deneyi yapan kişi veya kişilerin etkenliği söz konusudur. Buna karşılık deneysel olmayan veriler kontrol edilemeyen, ya da kontrol amacını gütmeyen bir sistem veya süreçten tipik olarak gözlenebilirler.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20351
Appears in Collections:1989 Cilt 10 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1-2_12.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons