Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20338
Title: Avrupa topluluğu ülkeleri ve Türkiye’nin tüketici fiyat endekslerinin karşılaştırılması
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Gürsakal, Necmi
Acar, Fatma
Keywords: Avrupa topluluğu ülkeleri
Türkiye
Tüketici fiyat endeksleri
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürsakal, N. ve Acar, F. (1992). "Avrupa topluluğu ülkeleri ve Türkiye’nin tüketici fiyat endekslerinin karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1-2), 213-227.
Abstract: Tüketici fiyat endekslerinin Avrupa Topluluğu (AT) ülkeleri için uyumlandırılması çalışmaları, içinde bulunduğumuz 1992 yılında oluşturulacak tek pazar açısından oldukça önemlidir. Avrupa Topluluğu'na resmen tam üyelik başvurusunda bulunan ülkemiz ise, önceliği 1992 yılının ilk çeyreğinde tam üyelik yerine, ortaklık anlaşmasının işletilmesine kaydırmış bulunmaktadır. Avrupa Topluluğu'na tam üyelik sürecimiz ister kısa isterse uzun bir süreç olsun, -eğer üyelik konusunda samimi ve kararlıysak- tam ekonomik ve sosyal istatistiklerimizin Topluluk üyeleri ile uyumlandırılması çalışmalarının bugünden başlatılması yararlı olacaktır. Bu noktadan hareket eden çalışmamızın ikinci bölümünde, tüketici fiyat endekslerinin kapsamı ve önemi konusunda bilgi verilecek, üçüncü bölümde ise AT ülkelerinde ve Türkiye'de tüketici fiyat endekslerinin halihazır durumu incelenecektir. Çalışma bir sonuç bölümü ile tamamlanacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20338
Appears in Collections:1992 Cilt 13 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1-2_19.pdf3.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons