Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20213
Title: Elektronik ekipman koruyucu kutusunun ekranlama etkinliği analizi
Other Titles: Shielding effectiveness analysis of electronic equipment protection box
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü.
0000-0003-3851-3357
0000-0002-9423-1752
0000-0001-8972-1952
Güler, Sunay
Yenikaya, Sibel
Yılmaz, Güneş
Keywords: Otomotiv
Ekranlama etkinliği
EMC
Elektrikli araçlar
Automotive
Shielding effectiveness
Electric vehicles
Issue Date: 1-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, S. vd. (2020). "Elektronik ekipman koruyucu kutusunun ekranlama etkinliği analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 25(3),
Abstract: Emisyonları kısıtlayıcı yeni regülasyonlar neticesinde elektrikli araçlara olan talep gittikçe artmaktadır. Elektromanyetik uyumluluk (Electromagnetic Compatibility-EMC), yüksek gerilimli batarya ünitesi ve elektrikli sürüş sistemi bileşenlerinin konvansiyonel araç mimarisine dahil edilmesinden dolayı tasarım aşamasında değerlendirilmesi gereken en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, elektrikli araçlarda sıklıkla karşılaşılan EMC problemlerinden biri olan elektronik ekipman koruyucu kutularındaki ekranlama problemi analiz edilmiştir. Açıklık ve kutu boyutları ile ekranlama etkinliğinin değişimi incelenmiştir. Farklı açıklık geometrilerinin, ekranlama etkinliği üzerindeki etkisi 0-2 GHz aralığında nümerik olarak elde edilmiştir.
Due to new regulations that limit emission, the demand for electric vehicles is being increased. Electromagnetic compatibility (EMC) has become one of the most important issues to be evaluated during design phase cause of incorporating high voltage battery unit and electric driving system components into conventional vehicle architecture. In this study, shielding problem of electronic equipment protection box, which is one of the most frequently observed EMC problems in electric vehicle is analyzed. The variation of shielding effeciency by changing aperture and enclosure dimensions is investigated. The effect of different aperture geometries on shielding effectiveness is obtained in the range of 0-2 GHz numerically.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1141607
https://doi.org/10.17482/uumfd.749570
http://hdl.handle.net/11452/20213
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_3_21.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons