Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20180
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-05-28T10:14:07Z-
dc.date.available2021-05-28T10:14:07Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationEker, M. (2006). ''Finansal olmayan performans ölçülerinin kullanımının yeni üretim ve yönetim tekniklerine etkisi: ampirik bir çalışma''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 89-107.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3386-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/20180-
dc.description.abstractKüresel düzeyde yaşanan yüksek rekabet ve yoğun teknolojik değişim, işletmelerin performans ölçüm sistemlerini de şekillendirmektedir. İşletmeler yeni üretim ortamlarında çoklu performans ölçülerine yönelmekle ve bu çerçevede özellikle finansal olmayan performans ölçütleri ön plana çıkmaktadır. Marmara bölgesinde ilk beşyüz büyük işletme içerisinde gösterilen seksen üç imalat işletmesinden toplanan veriler kullanılarak gerçekleştirilen bu ampirik çalışmada ise finansal olmayan performans ölçüleri ile yeni üretim ve yönetim teknikleri olarak ifade edilen BDÜ, JIT ve TKY arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, performans değerlendirmeye yönelik finansal olmayan performans ölçülerinin kullanımı ile bilgisayar destekli üretim sisteminin, tam zamanında üretim sisteminin ve toplam kalite yönetiminin kullanımına önem veren işletmeler arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractGlobal competition and technological changing with high density shape performance measurement systems of firms. Firms in new manufacture environments tend to use multiple performance measures and in this way especia/ly non financi al performance measures become a matter of primary importance. In this study, through the empirical examination made by using the data from the 83 manufacturing businesses in Marmara region which are among the first 500 large businesses in Turkey in 2005, the kind of relationships between non-financial performance measures and computer aided production system, just in time production and total quality management are exposed. According to the results from the study, there is a linear relationslıip between the usage of non financial performance measures directedat performance evaluation and the firms which give importance to the use of a computer aided production system, just in time production and total quality management.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFinansal olmayan performans ölçüleritr_TR
dc.subjectBilgisayar destekli üretimtr_TR
dc.subjectTam zamanında üretimtr_TR
dc.subjectToplam kalite yönetimitr_TR
dc.subjectFaktör analizi ve lojistik regresyon analizitr_TR
dc.subjectNon financial performance measuresen_US
dc.subjectComputer aided manufacturing (CAM)en_US
dc.subjectJust in time productionen_US
dc.subjectTotal quality managementen_US
dc.titleFinansal olmayan performans ölçülerinin kullanımının yeni üretim ve yönetim tekniklerine etkisi: Ampirik bir çalışmatr_TR
dc.title.alternativeThe effect of the use of non-financial performance measures on new production and management techniques: An empirical studyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage89tr_TR
dc.identifier.endpage107tr_TR
dc.identifier.volume25tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorEker, Melek-
Appears in Collections:2006 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_5.pdf4.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons