Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2018
Title: Gazzîzâde Abdüllatîf Efendi'nin Fütuhâtu Kenzi'l-Kur'ân adlı Fâtiha sûresi tefsîrinin tahlili ve değerlendirilmesi
Other Titles: Analysis and evalution of Gazzîzadah Abdullateef Effendy's exegesis of the Fâtiha Surah named Futuhatu Kanze'l-Qur'an
Authors: Çetin, Abdurrahman
Önal, Ramazan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Din
Religion
Issue Date: 15-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Önal, R. (2013). Gazzîzâde Abdüllatîf Efendi'nin Fütuhâtu Kenzi'l-Kur'ân adlı Fâtiha sûresi tefsîrinin tahlili ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Gazzîzâde Abdüllatîf Efendiye ait Fütuhatu Kenzil-Kurân Adlı Fâtiha Sûresi Tefsîrinin tahlil edildiği tezin ilk bölümünde, Gazzîzâde Abdüllatîf Efendinin hayatı, eserleri, ilmi şahsiyeti, tefsîr ilmine bakışı ve islam düşünce geleneğindeki yeri ele alınmıştır.Tezin ikinci bölümünde, Fütuhatu Kenzil-Kurân adlı Fâtiha sûresi tefsiri ana hatları ile tanıtılmıs, genel özellikleri ve muhtevası ile ilgili bilgi verilmiş, kaynakları tespit edilmiştir. Üçüncü bölümde ise eser rivâyet, dirâyet ve Kurân ilimleri açısından değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında da eserle ilgili varılan kanaate, çeşitli tespitlere ve önerilere yer verilmiştir.
The first part of the thesis, which analyses Gazzîzâdeh Abdullateef Effendy's exegesis of the Fâtiha Surah named Futuhatu Kanze'l-Qur'an, deals with Gazzîzâdeh Abdullateef's life, books, his scientific personality, his overview of the science of Qur'anic interpretation, and his location in Islamic thought. In the second part of the thesis, information on the general features and content of Futuhatu Kanze'l-Qur'an (Surah Al-Fâtiha) has been provided. In the third part of the thesis, more information about the resources has been given about Gazzîzadah Abdullateef Effendy's Qur'an commentary, from the point of revayah, derayah and the Qur'anic sciences. The part of conclusion has given various findings, recommendations and ideas we have reached at this research.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2018
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333902.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons