Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2017
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKiraz, Celil-
dc.contributor.authorArslan, Adnan-
dc.date.accessioned2019-11-29T09:34:35Z-
dc.date.available2019-11-29T09:34:35Z-
dc.date.issued2013-07-15-
dc.identifier.citationArslan, A. (2013). İbn Fûrek'in tefsirdeki metodu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2017-
dc.description.abstractİbn Fûrek VIII. Yüzyılda yaşamış çok yönlü bir İslâm bilginidir. Başta kelâm ilmi olmak üzere fıkıh, hadîs gibi birçok alanda eserler veren müellif, Eşarî Mezhebi içerisinde, mezhebin kurucusu olan Ebû Hasen el-Eşarî'den sonra üçüncü kuşakta yer alan önemli bir ilmî şahsiyyettir. Ebû Hasen el Eşarî'nin görüşlerini sistemleştirerek mezhebin genel çerçevesini çizmiştir. Çağdaşı olan Bâkıllânî ile beraber, mezhebin görüşlerinin yayılmasında son derece etkin olmuşlardır. İbn Fûrek'in yüze ulaşan eserleri arasında bir de tefsiri vardır. Bu tefsirde İbn Fûrek genelde Eşarî Mezhebi'ne, özel olarak da kendine ait bazı görüşleri yansıtmıştır. Haberî sıfatların bu mezhep içerisinde tevîl edilmeye ve kabul görmeye başlamasının ilk adımı olarak değerlendirebileceğimiz İbn Fûrek yaklaşımı, bu tefsirde net bir şekilde görülebilmektedir. Tez; giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İbn Fûrek'in yaşadığı dönemin sosyal ve ilmî hayatı, kendisinin hayatı, eserleri ve çalışmamıza konu olan Tefsîrul-Kur'ânın genel özellikleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise, tefsirin rivayet ve dirayet açısından izlediği yöntem ele alınmıştır.tr_TR
dc.description.abstractİbn Fûrek is a Islamic Scholar has been lived at VIII age. This name is a personality has gived a lot of works in different fields like as Islamic Philosopy, Islamic rule and Hadith etcand he comes in the third degree after Imam ebul-Hasan al-Aşarî. Ibn Fûrek has sistematized eşari sectors ideas and general thoughts. He had an huge role in spreading of his sector with Bakıllani's companion.Ibn Fûrek has got a commentary of Quran as well among his works had reached to hundred. In that commentary Ibn Fûrek has reflected his and his schools views. His understanding that we can look on as a first step in al-Ashariyya school in the interpretation (tawel) of some allegorical verses of Quran can be seen in his commentary clearly.My thesis has been arranged as an introduction and two sections. In the first section I have focused the social and scientific conditions in Ibn Fûreks, his life story, his works and general featurs of his commentary. In the second section, commentarys rewayah and derayah aspect has been examined. In this context his approach to concepts of tafsir, the methodology of tafsir and the reflections of his views on his tafsir.en_US
dc.format.extentXI, 160 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİbn Fûrektr_TR
dc.subjectDirâyet tefsiritr_TR
dc.subjectEl yazması tefsirtr_TR
dc.subjectEş'arî mezhebitr_TR
dc.subjectTefsîru'l-Kur'ântr_TR
dc.subjectQuranic exgesis of Dirayahen_US
dc.subjectTafsir hand-writtenen_US
dc.subjectAl- Asha'riyya schoolen_US
dc.subjectTefsîru'l-Kur'ânen_US
dc.titleİbn Fûrek'in tefsirdeki metodutr_TR
dc.title.alternativeIbn Fûrek's method in the tafsiren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333901.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons