Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20149
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaleli, Tufan-
dc.contributor.authorTemiz, Aytun-
dc.date.accessioned2021-05-25T10:16:37Z-
dc.date.available2021-05-25T10:16:37Z-
dc.identifier.citationTemiz, A. (2003). Peritendinöz fibrotik yapışıklıkların önlenmesinde emilebilen bariyer kullanımı. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/20149-
dc.description.abstractTendon cerrahisi sonrası gelişen fibrotik yapışıklıklar fonksiyonel sonuçları etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yapışıklıkların önlenmesinde mekanik veya kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Mekanik yöntemlerde, iyileşme sürecinde tendon ve peritendinöz dokular arasındaki fiziksel temas azaltılarak fibrotik doku invazyonu önlenmektedir. Çalışmamızda emilebilen bariyerin, peritendinöz yapışıklıkların önlenmesindaki etkinliği incelendi. Yirmi üç adet dişi ratın her iki aşil tendonuna tam kat tenotomi uygulandı. Deneklerin tümünde tenotomi standart sütür materyali ve tekniği kullanılarak onarıldı. Sağ taraf aşil tendonları etrafına adezyon bariyeri uygulandı (Grup 1 ). Sol taraf aşil tendonları ise kontrol grubu olarak kullanıldı (Grup 2). Fonksiyonel sonuçların değerlendirilmesi amacıyla deneklerin işlem öncesi ve işlem sonrası ayak izlerinden elde edilen ölçüm değerleri karşılaştırıldı. Denekler sakrifiye edilerek her iki aşil tendonu peritendinöz adezyon, yabancı cisim tipi enflamatuar reaksiyon gelişimi ve tendon iyileşmesi açısından değerlendirildi. Deneysel işlem öncesi ve sonrası ayak izi ölçüm değerleri karşılaştırıldığında, adezyon bariyeri uygulanmayan tarafta anlamlı fark tespit edildi. Histolojik incelemede adezyon bariyeri uygulanan grupta peritendinöz adezyon gelişiminin daha az ve tendon iyileşmesinin daha iyi olduğu saptandı. Sonuç olarak selüloz yapıdaki, emilebilen bariyerin, peritendinöz yapışıklıkların önlenmesinde etkili olduğu kanısındayız.tr_TR
dc.description.abstractAdhesion formation is one of the most important factor affects the functional results of tendon surgery. Prevention of adhesion formation has been attempted via mechanical or chemical methods. In mechanical methods, fibrotic tissue invasion is prevented by limiting contact between the tendon and surrounding tissues. The aim of this study is to evaluate that the effect of bioabsorbable barrier on prevention of peritendinous adhesion formation. Complete tenotomy was performed on achilles tendons of both hindpaws in twenty-three female rats. All of the tenotomies were sutured using the standard sutur material and technique. In all of right hind paws, adhesion barrier was wrapped arround the repaired tendon (Group 1 ). The left hind paws were used as control group (Group 2). For the functional evaluation, walking tracks of all of the animals were recorded before and after the procedure and were compared. All of the animals were sacrified and peritendinous adhesion formation, foreign body type inflammatuar reaction and tendon healing were evaluated. When the walking tracks measurement were compared between before and after the procedure for each hindpaw, significant difference was estimated for the control group that were not performed adhesion barrier. Histologically the level of peritendinous adhesion formation was lower and tendon healing was better in group 1. We concluded that bioabsorbable cellulose barrier is an effective material for prevention of peritendinous adhesion formation.en_US
dc.format.extentIII, 29 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPeritendinöz yapışıklıktr_TR
dc.subjectMekanik bariyertr_TR
dc.subjectPeritendinous adhesionen_US
dc.subjectMechanical barrieren_US
dc.titlePeritendinöz fibrotik yapışıklıkların önlenmesinde emilebilen bariyer kullanımıtr_TR
dc.title.alternativeUse of absorbable barriers to prevent peritendinous fibrotic adhesionsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aytun_Temiz_Tıpta_Uzmanlık.pdf4.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons