Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1998
Title: Mermi kovanlarının dip tablalarında oksidasyon sonucu oluşan korozyonun kimyasal yöntemlerle giderilmesi
Other Titles: Removal of corrosion by chemical methods from bullet sleeve of the bottom tray formed after oxidation
Authors: Demir, Cevdet
Ulaş, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kriminalistik Anabilim Dalı.
Keywords: Mermi kovanı
Oksidasyon
Korozyon
Karakteristik iz
Dip tabla
Shells
Oxidation
Corrosion
Characteristic scar
The foot plate
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulaş, M. (2015). Mermi kovanlarının dip tablalarında oksidasyon sonucu oluşan korozyonun kimyasal yöntemlerle giderilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Herhangi bir cisim tarafından bir yüzeye temas edilmesi sonucu, o yüzey üzerinde o cisme ait olan bazı ayırt edici özellikler oluşur. Bu özellikler sayesinde hangi cisim tarafından temas edildiği tespit edilir. Tıpkı insanlardaki parmak izleri gibi. Nasıl insanların parmak izleri birbirinden tamamen farklı karakteristik (kendilerine has olan) izlere sahipse, silahların da kendilerine ait olan karakteristik (kendilerine has olan) izleri bulunmaktadır. Silahlar kendilerine ait olan bu karakteristik (kendilerine has olan) izler merminin silahla ateşlenmesi sonucu, silahtan dışarıya atılan mermi kovanı üzerinde oluşur. Bu sayede olayda hangi silahın kullanıldığı, kaç farklı silah kullanıldığı, söz konusu silahların Laboratuvarların arşivlerinde kayıt altına alınmış olaylarla ilgili Türkiye genelinde daha önce kullanılıp kullanılmadıkları tespit edilir. Suç işlemeye meyilli kişiler suç işlemenin yanında aynı zamanda işledikleri suç sonucu ortaya çıkan delilleri yok etmeye çalışırlar. Bunun için genellikle yakma, deniz, göl, nehir gibi akarsulara atma, toprak altına gömerek saklama gibi yöntemlere başvurmaktadırlar. Özellikle silahlarla işlenen suçlar sonucunda ortaya çıkan mermi kovanları ve silahlar yok edilmeye çalışılmakta olup, suç aletlerinin üzerinde bozulmalar meydana getirilmektedir. Dolayısıyla Kriminal Laboratuvarlara intikal ettirilen bu tür mermi kovanları üzerinde inceleme yapılabilmesi için mermi kovanları üzerinde oluşan korozyonun herhangi bir alet kullanmadan ve mermi kovanları üzerine hiçbir şekilde temas ettirilmeden giderilmesini sağlamak gerekmektedir. Herhangi bir aletle temas ettirilerek korozyonun giderilmesi sağlanmaya çalışılsa mermi kovanları üzerinde bulunan atılmış olduğu silaha olan karakteristik (kendilerine has olan) izleri bozulacak ve hangi silahtan atılmış olduğu tespit edilemeyecektir. Dolayısıyla korozyonun meydana gelmesi bir kimyasal olay olduğuna göre bu kimyasal olayı tersine çevirebilecek uygun kimyasal maddeler kullanarak mermi kovanları üzerinde bulunan korozyonun çözülmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu deneysel uygulamalı çalışmamızda öncelikle doğal olarak kendiliğinden korozyona uğrayan mermi kovanları üzerinde, daha sonra da Hidroklorik asit (HCl) ve Nitrik Asit (HNO3) kimyasal maddelerinin bulunmuş olduğu ortamda, tarafımızca aynı şartlarda ve aynı süre içerisinde korozyona uğratılan mermi kovanları üzerinde ultrasonik su banyosu içerisinde farklı kimyasal maddeler kullanarak mermi kovanları üzerinde bulunan korozyonun giderilmesi çalışılmıştır. Elde edilen temizlenmiş vaziyetteki mermi kovanları üzerinde bulunan izler, Yüksek çözünürlüklü kovan ve mermi çekirdeği inceleme ( BALİSTİKA ) cihazı vasıtasıyla mermi kovanlarının ilk hali ile yani korozyona uğratılmadan önceki izler arasındaki farklar incelenerek hangi kimyasal maddenin daha çok izi görünür hale getirdiği hakkında tespitlerde bulunulmuştur.
An object which has a contact with surface forms some distinctive features. The object can be used as fingerprint with the characteristics of contacting object. Weapons after shooting remain distinctive traces on bullets as in human fingerprint. The traces crime and monitor the data base whether it is used in any crime in Turkey. People who commit crimes tend to destroy the evidence of their crimes. They try to burn, throw it to sea, river and hide it under the ground. Especially, weapons and their bullets are attempted to destroy with evidence on the surface. Therefore, it is necessary to assure that there is no any trace from human or equipment on the bullets that comes to criminalistics police laboratories and corrosion on the barrel bullets should be removed without contacting any object. In this theses, different chemical were tried to find the best chemical and conditions to remove the corrosion on the bullets naturally damaged and damaged under accelerated conditions using HCl and HNO3. The fingerprints on the cleaned bullets were scanned using a high resolution Ballistics equipment. The best traces were identified with the best chemical composition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1998
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406491.pdf3.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons