Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19876
Başlık: Siklosporinin fare böbreğinde oluşturduğu histopatolojik değişiklikler
Yazarlar: Özuysal, Sema
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Böbrek
Fareler
Histopatoloji
Siklosporinler
Kidney
Mice
Histopathology
Cyclosporins
Yayın Tarihi: 1992
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özuysal, S. (1992). Siklosporinin fare böbreğinde oluşturduğu histopatolojik değişiklikler. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada CsA nın böbrek üzerindeki etkileri histopatolojik olarak incelenmiştir. Bu amaçla 52 adet mus muskulus albino F45-1 tipi erkek fare kullanılmıştır. Üç ayrı deney grubuna kilogram başına sırasıyla 12.5 mg, 50 mg ve 100 mg CsA, intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Bir ve üç haftalık deney süreleri sonunda tubuler ve interstisyel toksisite belirtileri oluşmuştur. Tubuler belirtiler düşük doz düzeylerinde ortaya çıkmış ve doza bağlı olarak artış göstermiştir. İnterstisyel belirtiler ise sadece ilacı en yüksek dozda alan grupta görülmüş ve zamana bağlı olarak ilerleyici özellik göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19876
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
022515.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.53 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons