Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19876
Title: Siklosporinin fare böbreğinde oluşturduğu histopatolojik değişiklikler
Authors: Özuysal, Sema
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Böbrek
Fareler
Histopatoloji
Siklosporinler
Kidney
Mice
Histopathology
Cyclosporins
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özuysal, S. (1992). Siklosporinin fare böbreğinde oluşturduğu histopatolojik değişiklikler. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada CsA nın böbrek üzerindeki etkileri histopatolojik olarak incelenmiştir. Bu amaçla 52 adet mus muskulus albino F45-1 tipi erkek fare kullanılmıştır. Üç ayrı deney grubuna kilogram başına sırasıyla 12.5 mg, 50 mg ve 100 mg CsA, intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Bir ve üç haftalık deney süreleri sonunda tubuler ve interstisyel toksisite belirtileri oluşmuştur. Tubuler belirtiler düşük doz düzeylerinde ortaya çıkmış ve doza bağlı olarak artış göstermiştir. İnterstisyel belirtiler ise sadece ilacı en yüksek dozda alan grupta görülmüş ve zamana bağlı olarak ilerleyici özellik göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19876
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022515.pdf
  Until 2099-12-31
2.53 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons