Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19875
Title: Komplikasyonlu ve komplikasyonsuz diabetik olgularla bozulmuş glikoz toleranslı olgularda trombosit agregasyonu
Authors: Sakar, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Diabetes mellitus
Glükoz tolerans testi
Trombosit agregasyonu
Glucose tolerance test
Platelet aggregation
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sakar, M. (1992). Komplikasyonlu ve komplikasyonsuz diabetik olgularla bozulmuş glikoz toleranslı olgularda trombosit agregasyonu. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Vaskuler komplikesyonlu ve komplikasyonsuz diabetik olgularda trombosit agregasyonu karşılaştırılarak, diabetik vaskuler komplikasyonların gelişimine etkisi incelendi. Trombosit agregasyonu ile glisemi, HbAıc, insülin, serum lipidleri, büyüme hormonu, fibrinojen ve PTT düzeylerinin korelasyonu incelendi. Çalışmaya 80 olgu alındı ve her biri 20'şerli 4 grup oluşturuldu. 1.grup kontrol grubu olarak kabul edildi. 2. gruba glukoz toleransı azalmış olgular alındı. 3. gruba vaskuler komplikasyonu olmayan diabetli olgular alındı. 4. gruba vaskuler komplikasyonu olan diabetli olgular alındı. Çalışmaya alınan olgularda trombosit agregasyon eğrileri değişik konsantrasyonlarda ADP ve kollagen ile çizdirilerek maksimal amplitüdleri ölçüldü. 0.5 Mg/ml ADP ile çizdirilen agregasyon eğrilerinin maksirnal amplitüd ortalamaları Grup 2, Grup 3 ve Grup 4’de kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (P<0.05) 0,5 Mg/ml kollagen ile deney tekrarlandığında Grup 2, Grup 3 ve Grup 4’de kontrol grubuna göre yine anlamlı olarak yüksek sonuçlar bulundu (P<0.001). 0.5 Mg/ml ve 0.25 Mg/ml ADP ve kollagen ile çizdirilen trombosit agregasyon eğrilerinin maksimal amplitüd ortalamaları Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 arasında farklı bulunmadı. Açlık kan şekeri ve HbA1c düzeyleri Grup 3 ve 4’de Grup 1 ve Grup 2'ye göre anlamlı olarak yüksek bulundu. ( P<0.001). Kolesterol düzeyleri Grup 4 (P<0.05) ve Grup 2 ( P<0.01) de anlamlı olarak yüksek bulundu. Trigliserid düzeyleri Grup 2, Grup 3 (P<0.001) ve Grup 4 (P<0.01) de kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. HDL-kolesterol düzeylerinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Fibrinojen düzeyleri Grup 3 ve Grup 4’de kontrol grubuna ve Grup 2'ye göre anlamlı olarak yüksek bulundu (P<0.001). PTT düzeyleri kontrol grubunda diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (P<0.001). Serum insülin düzeyleri Grup 2 ve Grup 3 de anlamlı olarak yüksek (P<0.001) Grup 4'de anlamlı olarak düşük (P<0.001) bulundu. Büyüme hormonu düzeyleri Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 de anlamlı olarak yüksek bulundu (P<0.001). Sonuç olarak; 1. Trombosit agregasyonunun diabetin erken dönemlerinden itibaren arttığı, 2. Trombosit agregasyon artışının vaskuler hastalık sonucu olmadığı, 3.Vaskuler hastalık prograsyonuna katkıda bulunabileceği, 4. Diabetik olgularda ve glukoz toleransı azalmış olgularda fibrinojen, trigliserid, kolesterol, HbA1c,insülin ve büyüme hormonu düzeylerinin arttığı, bunların trombosit agregasyon artışına ve vaskuler hastalık gelişimine katkıda bulunabileceği, 5. Vaskuler komplikasyonların gelişiminde diabet yaşının da önemli olduğu kanaatine varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19875
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022513.pdf
  Until 2099-12-31
3.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons