Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19874
Başlık: Sistemik malignitelere bağlı nörolojik paraneoplastik sendromlar
Yazarlar: Tokat, Eren
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Paraneoplastik sendromlar
Paraneoplastic syndromes
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tokat, E. (1991). Sistemik malignitelere bağlı nörolojik paraneoplastik sendromlar. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Paraneoplastik sendromlar, sistemik malign tümörlerin henüz yeterli olarak bilinmeyen mekanizmalarla, santral ve periferik sinir sistemi ile kaslarda oluşturdukları degenerasyonlara bağlı olarak ortaya çıkıp, klinikte ansefalopati, myelopati, nöropati ve myopati şeklinde görülmektedir. Bu çalışmada 1 Aralık 1989 - 1 Temmuz 1990 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Üroloji ve KBB Kliniklerinde malignite nedeni ile takip edilen 34 olgu değerlendirilmiştir. 6 olguda paraparezitetraparezi, 2 olguda root tutulumu, 1 olguda nöropati, 2 olguda myopati, 1 olguda ön boynuz tutulumu tesbit edildi. 1 olguda sağ hemiparezi, 3 olguda optik atrofi, 5 olguda alt kranial sinir tutulumları, 3 olguda periferik fasial paralizi ve kalan 10 olguda polinöropati saptandı. Biz bu çalışmamızda olguları literatür ışığında değerlendirip, tümörün tanısından yıllarca önce belirti veren nörolojik bulgulardan yola çıkarak, primer malignitenin teşhisinin insan sağlığı üzerindeki önemini vurgulamaya çalıştık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19874
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
020251.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.2 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons