Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19873
Title: Bursa yöresindeki ürtiker ve anjioödemli 100 hastada etyolojik araştırma ve deri testi sonuçları
Authors: Acar, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Anjiyo ödem
Ürtiker
Angioedema
Urticaria
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, A. (1991). Bursa yöresindeki ürtiker ve anjioödemli 100 hastada etyolojik araştırma ve deri testi sonuçları. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran 27 akut, 73 kronik, toplam 100 ürtiker ve anjioödemli hastada, etyolojik ve muhtemel tetikleyici faktörler araştırıldı. Ayrıntılı bir anamnez ve laboratuvar incelemeleri sonuçlarına göre akut ürtiker ve anjioödemli 27 hastanın % 77.8'inde etyolojik faktörler saptandı ve ön sırayı % 44.4 oranı ile ilaçlar işgal etti.Kronik ürtikerli 73 hastada, kesin etyolojik faktörler % 35.6 oranında saptanmış olup, bunların içinde fizik etkenler (%19) parazitoz (% 5.4) ve psişik etkenler (% 4.1) ön sıralarda yer aldı. Ürtikerin oluşmasında yada alevlenmesinde rol oynayan muhtemel tetikleyici faktörler içinde ilaçlar % 76 oranı ile ön sırayı alırken, ilaçlar içinde aspirin % 42 gibi yüksek oranda bulundu. Daha sonra sırasıyla gıdalar (% 36),inhalantlar (% 33) ve sinüzit (% 31) ön sıralarda yer aldı. İmmunolojik yönden yaptığımız incelemelerde, total Ig E % 17 yüksek ve prick test % 32 oranında pozitif sonuç verirken, kullanılan 50 antijen içinde en yüksek pozitifliği % 12 ile candida albicans gösterdi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19873
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
018712.pdf
  Until 2099-12-31
3.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons