Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19872
Title: Sağ, sol-yarı veya tam medulla spinalis kesilerinin glandula suprarenolislerde tirozin hidroksilaz aktivitesi ve katekolamin düzeylerine etkisi
Authors: Şendemir, Erdoğan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Morfoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Adrenal bezler
Anatomi
Katekolaminler
Spinal kord
Tirozin hidroksilaz
Adrenal glands
Anatomy
Catecholamines
Spinal cord
Tyrosine hydroxylase
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şendemir, E. (1990). Sağ, sol-yarı veya tam medulla spinalis kesilerinin glandula suprarenolislerde tirozin hidroksilaz aktivitesi ve katekolamin düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada glandula suprarenalis'lerin postganglioner kromaffin hücrelerindeki simpatik aktivite ve bezlere gelen preganglioner simpatik sinir liflerinin dağıIımı araştırıldı.Deneylerde 73 dişi sıçan kullanıldı. Medulla spinalis'leri tam veya yarım kesilmiş sıçanlarda tuzlu su, insülin, alfa metil-p-tirozin ve alfa metil p-tirozin sonrası insülin injeksiyonları yapılarak glandulae suprarenales'te tirozin hidroksilaz aktivitesi ve katekolamin düzeyleri ölçüldü. Glandulae suprarenales innervasyonunu medulla spinalis tam kesilerinin ortadan kaldırdığı; ancak tirozin hidroksilaz aktivitesinde sağ ve sol bezler arasında farklılık olduğu gözlendi. Medulla spinalis'e yarı kesi uygulandığında ise sağlam tarafın, kontrol değerleriyle uyumlu olduğu ve kesili tarafla arasında açık bir asimetri varlığı saptandı. Bu asimetrinin katekolamin sentezi durdurulmuş sıçanlara insülin verildiğinde daha da belirginleştiği görüldü. Sağlam tarafta ilaç etkisine bağlı katekolamin boşalması gözlenirken, kesili tarafın ilaç etkisine yanıt vermediği saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19872
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
018666.pdf
  Until 2099-12-31
2.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons