Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19871
Başlık: Endokapsüler lens implantasyonu
Yazarlar: Aşurmuhammedi, Abdurrahim
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Cerrahi-göz
Lensler
Lensler-intraoküler
Surgery-eye
Lenses
Lenses-intraocular
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aşurmuhammedi, A. (1990). Endokapsüler lens implantasyonu. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Afaki rehabilitasyonunda bugün için en geçerli yöntem Göziçi Lens (GİL) implantasyonudur. Tercih edilen tip ise arka karnaraya yerleştirilen şeklidir. Özellikle planlanmış ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (PEKKE) nun avantajı ile işlem ya silier sulkusa veya endokapsüler olmaktadır. Endokapsülerde tabi lens yerinde bulunması iris ve pupillayı serbest bırakıp pupillanın hareketlerini engellememesi ve çevre dokularla ilişkisinin az olması gibi avantajlarla tercih edilir olmuştur. Bu gelişmeler paralelinde kliniğimizde uyguladığımız siliyer sulkus ve endokapsüler implantasyon yöntemleri rastgele seçilen 30'ar göz'lük 2 grupta karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular istatistiki olarak değerlendirilmiş, kaynak verileriyle tartışılarak endokapsüler implantasyonun siliyer sulkus fiksasyonlu şekle göre komplikasyon oranının daha az görüldüğü ve bununda yapay lensin tabii ve fizyolojik yere yerleştirilmesi ile ideale yakın sonuç verdiği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19871
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
018665.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.78 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons