Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19870
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzmen, Hacı-
dc.date2099-12-31-
dc.date.accessioned2021-04-21T11:35:05Z-
dc.date.available2021-04-21T11:35:05Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationÖzmen, H. (1990). Diabetli olgularda atomik absorpsiyon spektrofotometri yöntemi ile serumda krom miktar belirtimi. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/19870-
dc.description.abstractBu çalışma Aralık 1989-Şubat 1990 tarihleri arasında Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Poliklinik Laboratuarına başvuran ve İç Hastalıkları bölümünde yatan hastalarda yapıldı. Hasta grubunu, diabetes mellitus tanısı önceden konmuş, 45'i kadın ve 16'sı erkekten oluşan toplam 61 olgu oluşturdu. Kontrol grubunu ise sağlıklı ll erkek ve ll kadından meydana gelen toplam 22 kişi oluşturdu. Hastalar aldıkları diabetes mellitus tedavilerine göre üç gruba ayrıldılar:I.grup; kan şekeri diyet'le kontrol altında tutulanlar, II.grup; kan şekeri oral antidiabetik ilaçlarla kontrol altında tutulanlar, III.grup; kan şekeri insülin'le kontrol altında tutulanlar idi. Çalışmamızda önce laboratuarımızda mevcut olan Rank Hilger marka AA spektrofotometri cihazında en uygun ve güvenilir olarak serumda krom miktar belirtim yöntemi saptandı. Bu yöntem kaynaklarda da kullanılması önerilen standart ekleme yöntemi idi. Çalışmamızın ikinci kısmında, tedavi şekillerine göre 3 gruba ayrılan diabetes mellitus'lu olgularda bazı biyokimyasal parametreler ve serum krom düzeyleri saptanarak bunlar sağlıklı kontrol grupların değerleri ile kıyaslandı. III.grupta Hb ve Hct değeri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı. I. ve II.grubun hemogram değerleri normal sınırlar içindeydi. Diabetes mellitus'lu olgularda AKŞ ve üre değeri kontrollerden yüksek bulunurken kreatinin değerlerinde anlamlı bir fark saptanmadı. Total protein ve albumin sadece III.grupta istatistiksel olarak kontrol grubuna göre düşük bulundu. Elektrolitlerden {Na + ,K+ ,Ca+ + ,Cl - ) sadece K+ 'un normal sınırlarda bulunmasına rağmen I. ve III.gruplarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak yüksek olduğu görüldü. Diabetlilerde lipid parametrelerini incelediğimizde üç grupta'da HDLK dışındaki parametreleri (total kolesterol ve trigliserit) kontrollere göre yüksek olduğu görüldü. Diabetes mellituslu olgulardaki serum krom düzeyleri her III grupta da kontrol grubuna göre önemli derecede düşük olduğu bulundu. Ayrıca serum krom düzeyi hasta gruplarında diet alan gruptan insülin alan gruba doğru anlamlı bir azalma gösteriyordu. Bu bize, hastalığın şiddeti arttıkça, serum krom düzeylerinin de azaldığını düşündürdü.tr_TR
dc.format.extentIII, 84 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDiabetes mellitustr_TR
dc.subjectKromtr_TR
dc.subjectSpektrofotometri-atomiktr_TR
dc.subjectChromiumen_US
dc.subjectSpectrophotometry-atomicen_US
dc.titleDiabetli olgularda atomik absorpsiyon spektrofotometri yöntemi ile serumda krom miktar belirtimitr_TR
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
018663.pdf
  Until 2099-12-31
4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons