Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19869
Title: Karaciğer kitlelerinde ultrasonografi (US) eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi
Authors: Odacılar, İlhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Biyopsi-iğne
Karaciğer neoplazmları
Ultrasonografi
Biopsy-needle
Liver neoplasms
Ultrasonography
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Odacılar, İ. (1990). Karaciğer kitlelerinde ultrasonografi (US) eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Perkütan transhepatik iğne biyopsileri iyi bilinen ve karaciğerin kitle lezyonlarında başarıyla uygulanan bir yöntemdir. Önceleri kesici iğnelerle yapılan biyopsi işleminden komplikasyonlarının fazla olması nedeniyle vazgeçilmiştir . US ve özelliklede BT gibi görüntüleme yöntemlerinin gelişimi ile kesici iğnelerin güvenle kullanılabileceği lezyonlar belirlenmiş olmasına rağmen komplikasyon oranları yine de ince iğne aspirasyon biyopsisinden yaklaşık iki kat fazladır. Komplikasyon riskinin yok denecek kadar az olması, karaciğerde yer işgal eden kitlelerde güvenle kullanılabilmesi ince iğne aspirasyon biyopsisinin üstünlüğüdür. Tek dezavantajı uzman bir sitopatoloğa ihtiyaç göstermesidir. US nin klavuz yöntem olarak kullanılmaya başlanması ile 10 mm den küçük lezyonlara başarılı şekilde ulaşılmaktadır Çalışmamızda karaciğer kitle lezyonlarında ince iğne aspirasyon biyopsisinin gerekliliğini göz önüne alarak yöntemi us eşliğinde uygulamayı, kliniğimizdeki doğru tanı ve komplikasyon oranlarını bulmayı amaçladık. Sonuçları literatür verileri ışığında tartıştık. Çalışmamızda 43-70 yaş arasında 9'u kadın 13'ü erkek 22 hastaya US rehberliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi uyguladık. Çalışmamızdaki doğru tanı oranımız %82 dir. Bu sonuç literatürdeki diğer çalışma sonuçları ile uyumludur. US eşliğinde yaptığımız ince iğne aspirasyon biyopsilerinde literatürdeki çalışmalara uygun olarak komplikasyon saptanmamıştır. Sonuç olarak,karaciğerde yer kaplayan solid oluşumuların tanısında us öncülüğünde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin, doğruluk oranı yüksek, komplikasyon oranı çok düşük, güvenilir, kolay, çabuk ve ucuz bir invaziv yöntem olduğu söylenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19869
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
018659.pdf
  Until 2099-12-31
3.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons