Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19868
Title: Tüberküloz ilaçlarının hepatotoksik etkilerinin araştırılması
Authors: Kamberoğlu, Seyfi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Hepatit-toksik
Tüberküloz
İlaçlar
Hepatitis-toxic
Tuberculosis
Drugs
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kamberoğlu, S. (1990). Tüberküloz ilaçlarının hepatotoksik etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tüberküloz ilaç kombinasyonlarını karşılaştırmak hepatotoksik etkilerini ve hepatoksisitenin hangi asitelatör grubunda etkin olduğunu araştırmak amacıyla 11.3.1988-22.3. 1989 tarihleri arasında U.Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları kliniğine başvuran 6 kadın 21 erkek toplam 27 olgu hospitalize edilerek II.grup halinde 1 yıl süre ile takip ve tedavi altına alındı. I.grup'a 300 mg/gün İNH 1500 mgr/gün EMB,1 gr/gün SM, II.grup'a 300 mg/g İNH 1500 mg/g EMB 600 mg/g RMF 1g/g SM içeren tüberküloz tedavi rejimi uygulandı. Olgularımız tedavi edilmekte iken, 1.,2.,3., ve 6. aylarda Eritrosit,Hb,Hct,L,Sedimentasyon trombositi ve PA ve PZ içeren hematolojik parametrelerle, AST,ALT,AP,T.Bil.Direct bil,Albumin,Globulin,Akş, üre,LDH TP ve protein elektroforezini içeren biokimyasal parametrelerlerle kontrol edildi. Ayrıca olgularımıza Tedavi öncesinde, tedavinin 3.,4., ve 6. haftalarında, tedavinin sonunda karaciğer iğne biopsisi uygulandı. Olguların Histopatolojik incelenmesinde vakuolik dejenerasyonda, tek hücre nekrozunda, periportal iltihabi hücre infiltrasyonunda istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde artma tespit edildi. Olgularımızın 2.ay sonunda yapılan biopsilerinde I. grupta % 6.6, II.grupta % 40 oranında kronik persistant hepatit tespit edilmiştir. 1 olgumuzda 12.ayda yapılan biopside ilaca bağlı akut toksik hepatit, diğer bir olguda kronik aktif hepatit tespit edilmiştir. 1. gruptaki olgularımızda öncelikle 2.ayda karaciğer fonksiyon testlerinde anlamlı artışlar saptanırken, 2.gruptaki olgularımızda öncelikli 1.ayda anlamlı değişiklikler saptanmıştır. Bu bulgularla,4'lü ilaç kombinasyonunda,3'lü ilaç kombinasyonuna göre toksik hepatit insidansı daha fazla,histopatolojik parametrelerden en fazla vakuolik dejenerasyonda,tek hücre nekrozu ve periportal hücre infiltrasyonunda istatistiksel açıdan anlamlı değişiklikler görüldüğü, hepatitis 3’lü ilaç kombinasyonunda en fazla 2. ve 3.aylarda 4'lü ilaç kombinasyonunda en fazla 1.ayda görülmekle beraber tedavi sonuna kadar herhangi bir zamanda gelişebildiği, klinik olarak belirgin hepatitisli hastaların sıklığı, esasen ilerleyen yaşla arttığı, hızlı asetilatör grubunda daha fazla toksik hepatit görüldüğü sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19868
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
018655.pdf
  Until 2099-12-31
5.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons