Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19867
Title: Hiperemezis gravidarum olgularında tiroid fonksiyon değişiklikleri
Authors: Yiğit, M. Sedat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Gebelik
Hiperemesis gravidarum
Tiroid fonksiyon testleri
Pregnancy
Hyperemesis gravidarum
Thyroid function tests
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yiğit, M.S. (1990). Hiperemezis gravidarum olgularında tiroid fonksiyon değişiklikleri. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hiperemezis gravidarum olgularında tiroid fonksiyonlarını araştırmak amacı ile yaptığımız bu çalışmada, Ocak 1989- Şubat 1990 tarihleri arasında U.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda yatırılarak tedavi gören 20 hiperemezis gravidarumlu gebe araştırma grubumuzu, şikayeti olmayan sağlıklı 20 gebe ise kontrol grubumuzu oluşturdu. Her iki grupta FT3, FT4, TSH, β-HCG seviyeleri RİA metodu ile ölçüldü. Bulunan değerler karşılaştırıldı ve istatistiki olarak değerlendirildi. Hiperemezis gravidarumlu gebelerde FT3, FT4, TSH değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. β-HCG değerindeki yükselme iki grup arasında anlamlı değildi. Hiperemezis gravidarumda klasik tedavi uygulandı ve tüm hastalarda bu tedaviye yanıt alındı. Araştırmamızın literatür bulguları ile uyum sağladığı görüldü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19867
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
018652.pdf
  Until 2099-12-31
1.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons