Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19866
Başlık: Menisküs yırtıklarında bilgisayarlı tomografinin tanı değeri
Yazarlar: Kaya, Tamer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Menisci-tibial
Tomografi-x ışınlı-bilgisayarlı
Tomography-x ray-computed
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kaya, T. (1990). Menisküs yırtıklarında bilgisayarlı tomografinin tanı değeri. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Artrografinin oldukça yüksek doğruluk oranları veren bir tanı yöntemi olmasına karşın invaziv olması nedeniyle günümüzde menisküs yırtıkları, yeni geliştirilen non invaziv görüntüleme yöntemleri ile demonstre edilmeye çalışılmaktadır. BT nin menisküs yırtıklarının tanısındaki rolünü saptamak amacıyla yaptığımız çalışmada; Ocak 1989 - Aralık 1989 tarihlari arasında kliniğimize menisküs yırtığı öntanısı ile gelen 25 olguya sırasıyla, kontrastsız BT, artrografi, kontrastlı BT tetkikleri yapıldı. Kontrastsız ve kontrastlı BT tetkikleri literatürde belirtilen kriterlere göre değerlendirildi. Artrografi sonuçları esas alınarak, BT sonuçlarının artrografiye göre doğruluk oranları saptandı. Saptanılan menisküs yırtıklarının şekil ve lokalizasyon açısından literatürle uyumlu olduğu gözlendi. Artrografi ve kontrastlı BT de popliteal bölgeye kontrast kaçağı saptanan olguların tümünde komşu menisküste yırtık tespit edildi. Çalışmamızda kontrastsız ve kontrastlı BT ile saptadığımız % 96 ve % 92 gibi doğruluk oranlarının literatürde bu konuda yapılan çalışmalarla uyumlu olduğu görüldü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19866
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
017804.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.33 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons