Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19865
Title: Erişkin erkek sıçanlarda, parafarengeal yöntemle hipofizektomi, postoperatif farmakolojik ve hedef organlarda histopatolojik inceleme
Authors: Aslan, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
Keywords: Endokrin sistem
Farmakoloji-klinik
Hipofiz bezi
Hipofizektomi
Histopatoloji
Postoperatif dönem
Sıçanlar
Endocrine system
Pharmacology-clinical
Pituitary gland
Hypophysectomy
Histopathology
Postoperative period
Rats
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, K. (1990). Erişkin erkek sıçanlarda, parafarengeal yöntemle hipofizektomi, postoperatif farmakolojik ve hedef organlarda histopatolojik inceleme. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hipofizektomi deney modeli oluşturmak amacı ile sıçanlarda parafarengeal yöntem ve mikroşirürjikal teknikle hipofizektomi yapılarak yaşatılan sıçanlardaki endokrin değişiklikler farmakolojik ve histopatolojik yönden değerlendirildi. Çalışmamızda toplam 45. erkek sıçan kullanıldı. 32 sıçana parafarengeal yöntemle hipofizektomi uygulandı. 13 sıçana ise aynı cerrahi işlemler yapılmasına rağmen hipofizektomi uygulanmadı. Peroperatuar ve postoperatuar dönemde karotis arter ve transvers venöz sinüs kanaması (%22), larinks spazmı ve aşırı akciğer sekresyonu (%15.4), beslenme yetersizliği (%6.6), gastrointestinal kanama (%4.4) ve enfeksiyon (%6.6) nedeni ile 10 deney ve 10 kontrol grubu dışındaki 25 sıçan kaybedildi. Deney ve kontrol grubu sıçanlar 10. günde dekapite edilerek tiroid, adrenal bez, testisler ve böbrekleri alındı. Kontrol grubundaki sıçanların organlarının histopatolojik incelenmesinde bir değişiklik görülmedi. Deney grubunda ise belirgin atrofi geliştiği tespit edildi. Organlarda aşağıdaki değişiklikler saptandı: Tiroidde epitellerde yassılaşma, kolloidal sekresyon birikmesi sonucu glandlarda genişleme; adrenal bezlerde granüloza ve fasikülata kısımlarındaki bez hücrelerinde parenkim ve hidrobik dejenerasyonlar sonucu hücre nekrozları; testislerde tubulus seminiferus epitellerinde ileri derecede hidrobik dejenerasyon, fokal nekroz ve spermatogenezin durduğu; böbreklerde glomerüllerde öde~ sonucu şişme, proksimal konvolüt tüp epitellerinde parenkim dejenerasyonu tespit edildi. Bu bulguların literatürle uyumlu olduğu görüldü. Deney ve kontrol grubu sıçanların dekapite edildikleri sırada kanları alınarak GH, Prolaktin, ACTH ve TSH hormon değerleri karşılaştırıldı ve sonuçlar Varyans analiz testi ile istatistiksel olarak anlamlı bulundu(P < 0.001).
URI: http://hdl.handle.net/11452/19865
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
017800.pdf
  Until 2099-12-31
9.84 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons