Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19864
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKocagil, Tuncer-
dc.date.accessioned2021-04-21T11:27:32Z-
dc.date.available2021-04-21T11:27:32Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationKocagil, T. (1990). Diz osteoartrozunun sağaltımında buz masajı ile tens uygulamasının karşılaştırılması. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/19864-
dc.description.abstractOsteoartroz (DA) artiküler kartilaj ve bağlantılı olarak subkondral kemik, eklem kenarları, sinovya ve paraartiküler dokularda bir dizi değişiklikle karakterize bir hastalıktır 1,2,3,4. Günümüzde tanısı için yaygın olarak kabul edilmiş kriterler yoktur.Tanı öncelikle radyolojik bulgulara ve semptomlara dayanır. İnsanı çeşitli yönleriyle etkileyen DA'un tedavisinde belirgin bir yöntem ileri sürülememekle birlikte, temel amacın semptomların giderilmesi olduğu bildirilmekte ve hiçbir yöntemin hastalığı durdurucu etkisi olmadığı eklenmektedir 1,2,8. Yaptığımız kaynak taramasında tens ile buz masajı yöntemlerinin ayrı ayrı kullanıldığı çalışmalarda etkilerinin üstünlüğünün belirlenmesine karşın, özellikle diz DA'da karşılaştırmalı yapılan bir çalışmaya rastlamadık. Bu noktadan hareket ederek diz DA'da tens veya buzla masaj ile semptomlarda bir değişiklik olup olmadığını ve bu yöntemlerin birbirine üstünlüğü olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Polikliniğinde ayaktan izlenen diz DA tanısı koyduğumuz 50 hastayı rastgele iki gruba ayırdık. 2 hafta süreyle 1. gruptaki 25 hastaya Tens, 2.gruptaki 25 hastaya buz masajı uyguladık. Çalışmada ağrı,inaktivite katılığı 15 metre yürüyebilme süresi, quadriceps gücü, aktif fleksiyon derecesi ve pasif fleksiyon derecesini parametre olarak kullandık. 2 haftalık periyod sonunda her iki gruptaki hastalarda tüm parametrelerde istatistiksel anlamlı bir düzelme görülmesine karşın tens uygulanan grupta istirahatle ağrı, gece ağrısı, inaktivite katılığı, aktif fleksiyon derecesi ve panif fleksiyon derecesi parametrelerinde istatistiksel anlamlı farklı bir düzelme görüldü (p<0.001). Sonuç olarak DA tedavisinin temel amacı olan analjezi oluşturulması hem tens tedavisi, hem buz masajı yoluyla sağlanabilir. Ancak tens tedavisinin buz masajından daha etkili olduğunu vurgulayabiliriz.tr_TR
dc.format.extent103 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMasajtr_TR
dc.subjectOsteoartrittr_TR
dc.subjectTranskütanöz elektriksel sinir stimülasyonutr_TR
dc.subjectMassageen_US
dc.subjectOsteoarthritisen_US
dc.subjectTranscutaneous electric nerve stimulationen_US
dc.titleDiz osteoartrozunun sağaltımında buz masajı ile tens uygulamasının karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
017798.pdf
  Until 2099-12-31
4.25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons