Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19862
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSavcı, Vahide-
dc.contributor.authorYılmaz, M. Sertaç-
dc.date.accessioned2021-04-21T11:24:40Z-
dc.date.available2021-04-21T11:24:40Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationYılmaz, M.S. (2005). Sıçanda deneysel miyokardiyal iskemi - reperfüzyon modelinde CDP- kolin ve metabolitlerinin etkileri. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/19862-
dc.description.abstractSitidin-5'-difosfatkolin (CDP-kolin) endojen olarak sentezlenen bir mononükleotiddir. Aynı zamanda, serebral iskemik durumlarda bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, CDP-kolin'in sıçanlarda miyokardiyal iskemireperfüzyon hasarı gelişimine karşı koruyucu etkileri olup olmadığı araştırıldı. Anestezi altındaki sıçanların sol ana koroner arteri 7 dakika süre ile bağlanarak ve takiben 7 dakika süresince arterdeki bağ serbest hale getirilerek kısa dönem iskemi-reperfüzyon oluşturuldu. Reperfüzyon kaynaklı ventriküler taşikardi (VT), ventriküler fibrilasyon (VF), kan basıncı değişiklikleri ve ölüm oranları değerlendirildi. Kontrol grubundaki sıçanlarda VT, VF ve ölüm oranları sırasıyla %85, %62 ve %54 olarak gözlendi. lntravenöz (i.v.) yol ile verilen CDP-kolin (100, 250 ve 500 mg/kg), kan basıncında kısa süreli bir artışa neden oldu. 250 ve 500 mg/kg dozlarında verilen CDP-kolin, VT ve VF insidanslarını azaltırken iskemi-reperfüzyona bağlı ölümü tamamen engelledi. 250 mg/kg CDP-kolin'e eşdeğer dozda kolin (64 mg/kg; i.v.) veya sitidin (111 mg/kg; i.v.), iskemi-reperfüzyona bağlı VT oluşumunu büyük oranda azaltırken, VF gelişimini ve ölümü tamamen bloke etti. Kolin ve sitidin, kan basıncını düşürdü. Anestezi altındaki sıçanların sol ana koroner arteri 30 dakika süre ile bağlanarak ve takiben 3 saat süresince arterdeki bağ serbest hale getirilerek uzun dönem iskemi-reperfüzyon oluşturuldu. İskemi-reperfüzyona bağlı nekroz miktarı ölçüldü. CDP-kolin, 250 mg/kg dozunda, nekroz miktarını ve nekroz miktarının risk bölgesine oranını, kontrol grubuna göre, anlamlı olarak azalttı. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, CDP-kolin'in miyokardiyal iskemireperfüzyon hasarında kardiyoprotektif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Kısa dönem iskemi-reperfüzyon hasarında hem kolin hem de sitidin, CDP-kolin'in bu koruyucu etkisinde rol oynuyor gözükmektedir.tr_TR
dc.description.abstractCytidine-5'-diphosphocholine (CDP-choline) is an endogenously synthesized mononucleotide. lt is, also, a drug used for the treatment of cerebral ischemic situations. In the present study we aimed to determine whether CDP-choline can have any protective effect against the outcome of the myocardial ischemia-reperfusion injury in rats. Short term ischemia-reperfusion was produced in anaesthetized rats by ligature of the left main coronary artery for 7 min followed by reperfusion period for the next 7 min. Reperfusion-induced ventricular tachycardia (VT), ventricular fibrillation (VF), changes in arterial pressure and lethality rate were evaluated. In control rats, VT, VF and lethality were observed in %85, %62 and %54 animals, respectively. Intravenous (i.v.) CDP-choline (100, 250 and 500 mg/kg) produced short term increase in blood pressure. At the dose of 250 and 500 mg/kg, CDP-choline reduced the incidence of VT, VF and lethality when injected in ischemic period. CDP-choline, at the dose of 250 mg/kg and 500 mg/kg, completely prevented the death. Choline (64 mg/kg; i.v.) or cytidine (111 mg/kg; i.v.) administration at the dose of equimolar to 250 mg/kg CDP-choline, greatly attenuated the incidence of VT and abolished the occurence of VF and death. Blood pressure of rats was decreased in choline or cytidine injected rats. Long term ischemia-reperfusion was produced in anaesthetized rats by ligature of the left main coronary artery for 30 min followed by reperfusion period for the next 3 h. lschemia-reperfusion induced infarct size was measured. Compared to the control group, CDP-choline, at the dose of 250 mg/kg, reduced infarct size induced by ischemia-reperfusion and infarct size/risk zone. Results show that CDP-choline exerts cardioprotective effect in myocardial ischemia-reperfusion injury. Both cheline and cytidine seem to be involved in CDP-choline's effect in short term ischemia-reperfusion.en_US
dc.format.extentV, 61 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectCDP-kolintr_TR
dc.subjectKolintr_TR
dc.subjectSitidintr_TR
dc.subjectMiyokardiyal iskemireperfüzyontr_TR
dc.subjectAritmilertr_TR
dc.subjectNekroz miktarıtr_TR
dc.subjectCDP-cholineen_US
dc.subjectCholineen_US
dc.subjectCytidineen_US
dc.subjectMyocardial ischemia-reperfusionen_US
dc.subjectArrhythmiasen_US
dc.subjectInfarct sizeen_US
dc.titleSıçanda deneysel miyokardiyal iskemi - reperfüzyon modelinde CDP- kolin ve metabolitlerinin etkileritr_TR
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.relation.bap2003/30tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
604229.pdf4.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons