Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19862
Başlık: Sıçanda deneysel miyokardiyal iskemi - reperfüzyon modelinde CDP- kolin ve metabolitlerinin etkileri
Yazarlar: Savcı, Vahide
Yılmaz, M. Sertaç
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: CDP-kolin
Kolin
Sitidin
Miyokardiyal iskemireperfüzyon
Aritmiler
Nekroz miktarı
CDP-choline
Choline
Cytidine
Myocardial ischemia-reperfusion
Arrhythmias
Infarct size
Yayın Tarihi: 2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yılmaz, M.S. (2005). Sıçanda deneysel miyokardiyal iskemi - reperfüzyon modelinde CDP- kolin ve metabolitlerinin etkileri. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Sitidin-5'-difosfatkolin (CDP-kolin) endojen olarak sentezlenen bir mononükleotiddir. Aynı zamanda, serebral iskemik durumlarda bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, CDP-kolin'in sıçanlarda miyokardiyal iskemireperfüzyon hasarı gelişimine karşı koruyucu etkileri olup olmadığı araştırıldı. Anestezi altındaki sıçanların sol ana koroner arteri 7 dakika süre ile bağlanarak ve takiben 7 dakika süresince arterdeki bağ serbest hale getirilerek kısa dönem iskemi-reperfüzyon oluşturuldu. Reperfüzyon kaynaklı ventriküler taşikardi (VT), ventriküler fibrilasyon (VF), kan basıncı değişiklikleri ve ölüm oranları değerlendirildi. Kontrol grubundaki sıçanlarda VT, VF ve ölüm oranları sırasıyla %85, %62 ve %54 olarak gözlendi. lntravenöz (i.v.) yol ile verilen CDP-kolin (100, 250 ve 500 mg/kg), kan basıncında kısa süreli bir artışa neden oldu. 250 ve 500 mg/kg dozlarında verilen CDP-kolin, VT ve VF insidanslarını azaltırken iskemi-reperfüzyona bağlı ölümü tamamen engelledi. 250 mg/kg CDP-kolin'e eşdeğer dozda kolin (64 mg/kg; i.v.) veya sitidin (111 mg/kg; i.v.), iskemi-reperfüzyona bağlı VT oluşumunu büyük oranda azaltırken, VF gelişimini ve ölümü tamamen bloke etti. Kolin ve sitidin, kan basıncını düşürdü. Anestezi altındaki sıçanların sol ana koroner arteri 30 dakika süre ile bağlanarak ve takiben 3 saat süresince arterdeki bağ serbest hale getirilerek uzun dönem iskemi-reperfüzyon oluşturuldu. İskemi-reperfüzyona bağlı nekroz miktarı ölçüldü. CDP-kolin, 250 mg/kg dozunda, nekroz miktarını ve nekroz miktarının risk bölgesine oranını, kontrol grubuna göre, anlamlı olarak azalttı. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, CDP-kolin'in miyokardiyal iskemireperfüzyon hasarında kardiyoprotektif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Kısa dönem iskemi-reperfüzyon hasarında hem kolin hem de sitidin, CDP-kolin'in bu koruyucu etkisinde rol oynuyor gözükmektedir.
Cytidine-5'-diphosphocholine (CDP-choline) is an endogenously synthesized mononucleotide. lt is, also, a drug used for the treatment of cerebral ischemic situations. In the present study we aimed to determine whether CDP-choline can have any protective effect against the outcome of the myocardial ischemia-reperfusion injury in rats. Short term ischemia-reperfusion was produced in anaesthetized rats by ligature of the left main coronary artery for 7 min followed by reperfusion period for the next 7 min. Reperfusion-induced ventricular tachycardia (VT), ventricular fibrillation (VF), changes in arterial pressure and lethality rate were evaluated. In control rats, VT, VF and lethality were observed in %85, %62 and %54 animals, respectively. Intravenous (i.v.) CDP-choline (100, 250 and 500 mg/kg) produced short term increase in blood pressure. At the dose of 250 and 500 mg/kg, CDP-choline reduced the incidence of VT, VF and lethality when injected in ischemic period. CDP-choline, at the dose of 250 mg/kg and 500 mg/kg, completely prevented the death. Choline (64 mg/kg; i.v.) or cytidine (111 mg/kg; i.v.) administration at the dose of equimolar to 250 mg/kg CDP-choline, greatly attenuated the incidence of VT and abolished the occurence of VF and death. Blood pressure of rats was decreased in choline or cytidine injected rats. Long term ischemia-reperfusion was produced in anaesthetized rats by ligature of the left main coronary artery for 30 min followed by reperfusion period for the next 3 h. lschemia-reperfusion induced infarct size was measured. Compared to the control group, CDP-choline, at the dose of 250 mg/kg, reduced infarct size induced by ischemia-reperfusion and infarct size/risk zone. Results show that CDP-choline exerts cardioprotective effect in myocardial ischemia-reperfusion injury. Both cheline and cytidine seem to be involved in CDP-choline's effect in short term ischemia-reperfusion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19862
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
604229.pdf4.83 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons