Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19826
Title: Örgütsel alanlarda kurumsal mantıklar arası rekabetin bir vasıtası olarak retorik: Kurumsal sosyal sorumluluk vakası
Other Titles: Rhetoric as a mean of the competition among institutional logics in organizational fields: The case of corporate social responsibility
Authors: Eryılmaz, Mehmet
Yıldız, Üzeyir
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Kurumsal mantık
Retorik
Kurumsal sosyal sorumluluk
Türkiye
Institutional logic
Rhetoric
Corporate social responsibility
Turkey
Issue Date: 7-Feb-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, Ü. (2019). Örgütsel alanlarda kurumsal mantıklar arası rekabetin bir vasıtası olarak retorik: Kurumsal sosyal sorumluluk vakası. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yönetim ve organizasyon yazınında kurumsal mantık yaklaşımının örgütsel alanların kurumsal değişimini incelemede sıkça kullanıldığı görülmektedir. Kurumsal mantıklara dair düşüncelerin yayılımı farklı kurumsal aktörlerin birbiri ile etkileşimi ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda kurumsal aktörler, uygulayıcıların yeni yönetim uygulamalarını benimsemelerini sağlamak ve onları bu doğrultuda ikna etmek için kullandıkları söylemlerinde farklı retoriksel stratejiler kullanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı da, belirli bir örgütsel alanda var olan iki farklı kurumsal mantığın kurumsallaşma süreci içerisinde birbiriyle rekabetini retorik stratejileri üzerinden incelemek ve anlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda bu çalışmada belirli bir örgütsel alanda var olan kurumsal mantıkların birbiriyle rekabetinde aktörlerin savundukları kurumsal mantığı meşrulaştırmak için hangi retoriksel stratejileri nasıl ve ne şekilde kullandıklarını görmek ve birbiri ile rekabetini incelemek için Kurumsal Sosyal Sorumluluk vakası araştırma alanı olarak belirlenmiştir.
In management and organization literature, approach of institutional logic is frequently used to examine the institutional change of certain organizational fields. The institutional logic approach focuses on the conflicting institutional logics in the organizational fields. The spread of thoughts about institutional logics in organizational fields provided by the interaction of institutional actors. Institutional actors use different rhetorical strategies in their statements to ensure that practitioners adopt new management practices and to convince them accordingly. In this context, the main purpose of this study is to investigate the competition between the multiple institutional logics that exist in a particular organizational field through rhetorical strategies. The findings of the research conducted for this purpose showed that the defending CSR logic has become a dominant position in the field and revealed that institutional actors apply different weights to rhetorical strategies to convince their listeners.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19826
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
544929.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons