Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19824
Title: Doğu ve batı dikotomisinin yarattığı gerçeklik: Oryantalizm – oksidentalizm
Other Titles: The dichotomy that created by east and west: Orientalism and occidentalism
Authors: Serdar, Sertaç
Özçelik, Tacettin Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Kamu Yönetimi Bilim Dalı.
Keywords: Oryantalizm
Oksidentalizm
Modernlik
Aydınlanma
İslam modernleşmesi
Doğu-batı karşıtlığı
Dikotomi
İslam felsefesi
Orientalism
Occidentalism
Modernity
Enlightenment
Moslem modernity
East-west dichotomy
Moslem philosophy
Issue Date: 18-Jun-2015
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçelik, T. G. (2015). Doğu ve batı dikotomisinin yarattığı gerçeklik: Oryantalizm – oksidentalizm. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüz dünyasına hâkim olan Batı medeniyeti ve kültürü göreceli olarak 15'nci yy.ın sonlarından itibaren keşif, Rönesans ve Reform hareketlerinin yaşandığı bir süreç içerisinde Avrupamerkezcilik anlayışını kurgulamıştır. Yaşanan değişimde Batı toplumları Aydınlanmayı da yaşarak modern çağın ortaya çıkışını sağlamışlardır. Bu oluşumun aksine, İslam düşünce ve geleneğinin hâkim olduğu Doğu, mülkün bekası tehlikeye düşünceye kadar bu sürecin dışında kalarak geleneksel toplum yapısını devam ettirmiştir. Batı medeniyetinin uygulamaya koyduğu oryantalizmin dikotomik kurgusu, kurucusunu hâkim özne kılarken, İslami Doğu'yu sömürgeleştirilen nesneye dönüştürmüştür. Meydana gelen bu yapıda İslam toplumlarının yerleştirildiği konumdan rahatsız olan Doğulu düşünürler de tepkisel bir kurgu içerisinde oksidentalizm düşüncesini dile getirmeye başlamışlardır. Bu çalışmada günümüzde oryantalizm ve oksidentalizm kurgularının ulaştığı noktanın bir analizi yapılarak, oksidentalizmin bir tanım ve tasnif denemesi yapılacaktır.
The Western Civilization and Culture dominating today's world built the concept eurocentrism during a period when discoveries, Renaissance and Reform movements took place since the late 15th century relatively. The Western societies who realized enlightenment during this period of transformation enabled the emergence of the modern era. In contrast to this occurrence, Eastern countries dominated by Islamic ideology and tradition maintained the traditional social structure by opting out this process until when continuation of property fell into danger. While the dichotomic concept of orientalism implemented by the Western Civilization made its founder the dominant agent, it transformed the Islamic East into a colonised object. The Eastern philosophers bothered with the position of Islamic societies voiced the Occidentalism ideology in a reactive manner. In this study the process Orientalism and Occidentalism went through will be analysed in an effort to define and classify Occidentalism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19824
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427445.pdf2.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons