Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19811
Title: Meristem kültürü ile yetiştirilen Tioga ve Yalova-307 çilek çeşitlerinde hormon konsantrasyonu ve karartmanın köklenmeye etkileri üzerinde bir araştırma
Other Titles: A Research on the effects of darkness and hormone concentration on the rooting of micropropagated Tioga and Yalova-307 strawberry plants
Authors: Şeniz, Vedat
Erenoğlu, Burhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Hormonlar
Hormones
Karartma süresi
Darkness time
Meristem kültürü
Meristem culture
Çilek
Strawberry
Issue Date: 12-Sep-1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erenoğlu, B. (1991). Meristem kültürü ile yetiştirilen Tioga ve Yalova-307 çilek çeşitlerinde hormon konsantrasyonu ve karartmanın köklenmeye etkileri üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma 1990-1991 yılları arasında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılmıştır.Tiaga ve Yalova- 307 çilek çeşitlerinin meristem kültürü ile üretiminde karatma ve IBA'in bitkide kök sayısı, köklenme aranı, bitki boyu ve kök uzunluğu araştırılmıştır, Uygulamalar, karartmasız ( Kontral) I Hafta karartma ve II hafta karartma süreleri ile, harman alarakda D mg/1 IBA, 0.5 mg/1 ve 1.0 mg/1 Indolebutyric acid (IBA)'in dazları kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda karartmanın bitki kök sayısı, köklenme oranı, bitki boyu ve kök uzunluğu bakımından olumlu etkileri görülmüştür. Alınan değerlerde kök sayısı; II hafta karartma + 0 mg/1 IBA uygulaması, köklenme aranı; II hafta karartma + 0 mg/1 IBA uygulaması, bitki boyu; II hafta karartma + 0 mg/1 IBA uygu laması, explantlarin uygulamalardaki gelişme durumları bakımından ise I hafta karartma + 0 mg/1 İBA uygulaması en iyi sonucu vermiş tir. Alman değerler ile explantlarin uygulamalardaki gelişme durumları dikkate alındığında en iyi sonucu I hafta karartma + 0 mg/1 IBA uygulaması vermiştir. Bunu I hafta karartma + 0,5 mg/1 IBA uygulaması takip etmiştir,
This study uias carried aut between the years a? 1990 and 1991 in Atatürk Central horticultural Research Institute at Yalova. In the trial Tioga and Yalova-307 strawberry varieties were used. The effect of darkness and Indolebutyric acid (IBA) concentrations on the, number nf root, rooting percentage, lenght of plant and lenght of root of micropropagated strawberry plants were investigated In the trials; without darkness ( control). One week darkness and two weeks darkness with D mg/1 Indolebutyric acid (IBA), 0.5 mg/1 Indolebutyric acid (IBA) and 1.0 mg/1 Indolebutyric Acid (IBA) were used. It was found that there is an important effettuf -darkness - and Indolebutyric acid (IBA) concentration in the trial. The optimum balance for number of root is two weeks darkness without Indolebutyric Acid (IBA), for rooting percentage is two weeks darkness without Indolebutyric Acid (IBA), for lenght of plant is two weeks darkness without Indolebutyric acid (IBA) and growth of plant is one week darkness without Indolebutyric acid was found the best result. The optimum balance for each variety one week darkness without Indolebutyric Acid (IBA)gaUB is the best result.. This was fallowed by for Bach variety one week darkness with 0.5 mg/1 Indolebutyric Acid (IBA) was found important.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19811
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016434.pdf
  Until 2099-12-31
8.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons