Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19768
Title: İnsan kaynakları muhasebesi: Teorisi, Dünya'daki uygulamalar ve Türkiye'de bir uygulama denemesi
Other Titles: Human resource accounting: Theory, practice and application in the world trial in Turkey
Authors: Çabuk, Adem
Özcan, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı.
Keywords: İnsan kaynakları muhasebesi
Dünyadaki uygulamalar
Teori
Türkiye
Human resource accounting
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özcan, M. (1992). İnsan kaynakları muhasebesi: Teorisi, Dünya'daki uygulamalar ve Türkiye'de bir uygulama denemesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın amacı insan kaynakları muhasebesi son 25 yıldır batıda muhasebe literatüründe en çok tartışılagelen konulardan biri olmuştur. Ve yıllar itibarı ile konuya karsı ilgi bazı yıllarda artmakta, bazı yıllarda da azalmaktadır. Son yıllarda bu ilgi yeniden canlanmaya başlamıştır. Firmalardaki insan kaynaklarına yapılan yatırımları belirleme, öIçme ve ilgili taraflara bu bilgileri iletme süreci olarak tanımlanabilecek olan insan kaynakları muhasebesi, Türkiye'de gerek çevrelerde ve gerekse is dünyasında bugüne kadar gereken ilgiyi görmemiştir· Bu çalışma, önce son 30 yılda tüm Dünya’da insan kaynakları muhasebesi alanındaki akademik ve uygulamaya yönelik literatürü taramak ve ardından firmalardaki insan kaynaklarını değerlemede kullanılan çeşitli yöntemleri incelemek ve bu yöntemler içinde özel bir öneme sahip olan tarihi maliyet yönteminin, Türkiye'deki işletmelere uygulanma imkanlarını araştırmak amacı ile yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19768
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
021481.pdf72.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons