Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19763
Title: İslâm itikadında yaratılış
Other Titles: Creation in islamic creed
Authors: Kılavuz, Ahmet Saim
Yücedoğru, Tevfik
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kelâm ve İslâm Felsefesi Anabilim Dalı.
Keywords: İslâm itikadı
Yaratılış
Islamic creed
Creation
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücedoğru, T. (1991). İslâm itikadında yaratılış. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Gerek toplumların kutsal değerlerinde ve gerekse bir çok düşünürün sistemlerinde, âlemin ve dünyanın orijiniyle ilgili bazı görüşler yer almaktadır. Bu husus insanın yaratılış konusuyla ilgisini göstermektedir. Bugün de pozitif ilimlerin teorilerinde aynı konu tartışılarak gündemdeki yerini korumaktadır. Kâinatın yaratılışı hususuna, dinler, felsefi sistemler ve ilmi teoriler farklı açılardan yaklaşmışlardır. Bu sebepten konuya getirilen izah ve tasvirler de çeşitlilik arzetmektedir. Felsefî sistemler ve ilmî teoriler açısından bu konuda müstakil eserler veya değerlendirmeler olmasına rağmen İslâm itikadının konuya bakış açısı ayrı bir eserde ortaya konulmamıştır. Bu noktayı bir eksiklik olarak görüp danışman hocamla birlikte, konunun İslâm itikadı açısından değerlendirilmesine karar verdik.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19763
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
019816.pdf78.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons