Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19762
Title: İşletmelerde eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi ve bir uygulama
Other Titles: Measuring effectiveness of training activites in organization and a field study
Authors: Tüz, Melek
Eroğlu, Umut
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: İşletmeler
Eğitim faaliyetleri
Eğitim kavramı
Birey
İşletmelerde eğitim faaliyetinin önemi
Measuring effectiveness
Issue Date: 2005
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Eroğlu, U. (2005). İşletmelerde eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi ve bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Eğitim insanlık tarihi boyunca bireylerin ve toplumların varlıklarını sürdürmeleri, gelişmeleri ve kültürlerini kuşaktan kuşağa aktarmaları açısından çok önemli bir rol üstlenmiştir. Böylesine önemli bir aracın etkin şekilde kullanılması ve yarattığı sonuçlar ise araştırmacılar ve uygulamacılar için her zaman büyük bir ilgi odağı olmuştur. İşletmelerin eğitim faaliyetlerine ilişkin ilgisinin ise sanayi devrimi sonrasında arttığı izlenmektedir. Başlangıçta çalışanları eğiterek işgücü verimliliğini arttırma ve imalat maliyetlerini düşürme üzerinde yoğunlaşan işletme yönetimlerinin günümüzde eğitim faaliyetlerinin stratejik bir perspektif ile rekabet gücü açısından ele almakta ve önem vermektedirler. Bu çerçevede eğitim kaliteli ve hızlı üretim yapabilme ve değişime adapte olma yeteneği yüksek esnek örgütlere dönüşmenin teknik temellerinden biri olarak ele alınmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19762
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161475.pdf25.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons