Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19746
Title: Derin çekme işlemine etki eden parametrelerin analizi ve optimizasyonu
Other Titles: Analysis and optimization of parameters affecting of deep drawing process
Authors: Özcan, Reşat
Göl, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Derin çekme
Süzdürme kanalları
Açınım
Baskı plakası çekme radyüsü
Deep drawing
Draw beads
Blanking
Cushion rings
Draw radius
Issue Date: 5-Apr-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göl, S. (2005). Derin çekme işlemine etki eden parametrelerin analizi ve optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada sanayide en sık kullanılan metal şekillendirme yöntemlerinden biri olan derin çekme ve buna etki eden parametreler incelenerek, bir implicit sonlu elemanlar yazılımı olan AutoForm ile bir otomobil parçasının analizi yapılmış ve elde edilen analiz sonuçlarına göre kalıp ve proses parametreleri üzerinde değişiklikler yapılarak, en uygun kalıp tasarlanmıştır. Özellikle baskı plakası, süzdürme kanalları, açınım ve çekme radyüslerinin optimizasyonu yapılmıştır. Buradan elde edilen verilere göre parçanın bir çekme operasyonu ile oluşturulup oluşturulamayacağı tespit edildikten sonra presde yapılan alıştırma ve deneme çalışmalarıyla parça toleranslar dahilinde basılmıştır.
In this study, For an automobile product, deep drawing method which is one of the most commonly used metal forming processes, and the parameters affecting it are investigated using Auto Form which is an implicit finite method software. According to the analysis results, tool and process parameters are modified, and the optimum sheet metal die is designed. Especially cushion rings, draw beads, blanking, and draw radius parameters are optimized. According to the analysis results obtained, it is investigated whether the product could be formed by one deep drawing operation or not. After it is obtained, then together with the spotting and try-outs at the stamping process, the product is manufactured within the tolerances.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19746
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168202.pdf20.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons