Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19720
Title: İşletmeler için korelasyon-regresyon analizi
Authors: Yoğurtçugil, M. Kemal
Keywords: İşletmeler
Korelasyon-regresyon
Sosyal ilimler
İlmi kanunları
Issue Date: 1972
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Yoğurtçugil, M. K. (1972). "İşletmeler için korelasyon-regresyon analizi". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(1), 170-179.
Abstract: Bugün özellikle ilmi kanunlara bağlanabilen, yani sebep - netice münasebeti ile izah olunabilen hadiseler müstesna, başta iktisat olmak üzere sosyal ilimler insanın gerek fert gerek bir gurubun üyesi sıfatıyle davranışlarını tayin eden temayül, prensip ve kanunları keşfetme hususunda büyük çabalar sarfetmektedirler. Bu konudaki gelişmelerde psikoloji, sosyoloji ve istatistik gibi ilimlerden ve bunların tâIi kollarından faydalanılmaktadır. Elde edilen neticelere göre, bu ilimlerde her zaman ve her yerde kullanılacak adedi formüller şeklinde miktar kanunları tesisinin imkansız olduğu, bununla beraber bazı istatistik tahliller ile tahminlerde bulunulabileceği ve bu tahminlerin muayyen bir ihtimal ile geçerlilik hudutlarının hesaplanabileceği kabul edilmiştir. Ancak bulunacak kanunların diğer bütün şartlar aynı kalmak üzere şu şartlar mevcutsa şu neticelerin doğmasını bekliye biliriz şeklinde olacağı; diğer bir ifade ile bir kat'iyet değil, bir ihtimal ifade edeceği ve bir bütünün cüz'lerinden her birini ayrı ayrı kat'i olarak bağlamaksızın bütün için geçerli sayılacağı da hatırlanmalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19720
Appears in Collections:1972 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_10.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons