Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19701
Title: Bir binek araç dış dikiz aynasının vibrasyon performansını etkileyen parametrelerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of parameters what effects the vibration performance of the external rear view mirror of an automobile
Authors: Çetin, Sevda Telli
Çalışkan, Basri
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dışdikiz aynası
Sonlu elemanlar yöntemi
Titreşim
Doğal frekanslar
Modal analiz
Çekiç testi
Euler-bernoulli kiriş teoremi
Outer rear view mirror
Finite element method
Vibration
Natural frequency
Modal analysis
Hammer test
Euler-bernoulli beam theory
Issue Date: 20-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalışkan, B. (2019). Bir binek araç dış dikiz aynasının vibrasyon performansını etkileyen parametrelerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araçlarda güvenlik elemanı olarak kabul edilen ve yasal zorunluluklara tabi tutulan dış dikiz aynası; sürücünün görüş alanını arttırmasına yardımcı olmaktadır. Ancak dikiz aynasına gelen çeşitli kuvvetler (yol yükleri, aerodinamik yükler) aynada titreşime sebep olmakta ve bu titreşim, görüntü kalitesinin azalmasının yanı sıra trafikte yaya, yolcu ve sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye atılmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle, dikiz aynasının modal analizinin yapılarak titreşim davranışının belirlenmesi sürüş güvenliği bakımından önemlidir. Bu çalışmada, bir binek aracı dış dikiz aynasının titreşim performansına etkiyen parametreler tespit edilmiş, sonlu elemanlar modeli oluşturularak aynanın modal analizleri yapılmış ve ilgili parametrelerin etkileri karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Belirlenen parametreler yardımıyla plastik bir brakete sahip dış dikiz aynasının dinamik performansı, -araç imalat firmalarının beklentilerini karşılayacak şekilde- arttırılmış ve çekiç testiyle simülasyonlar doğrulanmıştır.
The external side view mirror that is assumed as important safety component and is subject to legal regulations helps driver extend driver's field of view. However, various forces (road loads, aerodynamic forces, etc.) acting on the mirror causes undesired vibrations. These vibrations cause a decrease in the image quality of the mirror and life safety risk for driver, passengers and pedestrians. In this study, parameters that affect the vibration performance of the external side view mirror of an automobile were defined. To this end, modal analysis of the mirror system was carried out after a finite element model of the mirror had been built. Influence of these parameters on the mirror was comparatively studied and assessed. By the parameter that determined, dynamic performance of the external rear view mirror which has a polymer bracket was –to meet the expectations of vehicle manufacturer- increased. At the last stage, finite element simulations was validate by hammer test.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19701
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
554961.pdf4.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons